Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22 - Fax 93 479 26 19

Assemblea General Ordinària de l'AFA.

21/06/2018 - 18:30
Imatge de l'assemblea de l'any passat.

 

Benvolguts socis i sòcies, 

per acord de la Junta Directiva, es convoca a tots els socis a l’Assemblea General Ordinària de l’AFA Baix Llobregat, que tindrà lloc el proper dia 21 de juny de 2018 a les 18:30 hores, al Centre Alois de Cornellà de Llobregat, Avinguda Línea Elèctrica 13, baixos.

L’ordre del dia serà el següent:

1.Benvinguda

2.Lectura i aprovació (si s’escau) de l’acta anterior.

3.Memòria d’activitats de l’any 2017.

4.Balanç i aprovació de comptes 2017, i del pressupost 2018.

5.Funcionament Centres Alois, serveis i tallers.

6.Nous projectes:

        .Centre Aloïs de Molins de Rei

        .Local de Sant Boi

7.Programació Dia Mundial 2018.

8.Precs i Preguntes.

 

 

El Prat de Llobregat, a 8 de maig de 2017