Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

Assemblea General Ordinària de l'AFA.

24/05/2019 - 18:30

 

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL 2019

Benvolguts/des socis i sòcies, 

Per acord de la Junta Directiva, es convoca a tots els socis i totes les sòcies a l’Assemblea General Ordinària de l’AFA Baix Llobregat, que tindrà lloc el proper dia 24 de maig de 2019, a les 18:30 hores, al Centre Alois de Molins de Rei (Camí Antic de Santa Creu d’Olorda, 4)

L’ordre del dia serà el següent:

1. Benvinguda

2. Lectura i aprovació (si s’escau) de l’acta anterior

3. Memòria d’activitats de l’any 2018

4. Balanç i aprovació de comptes 2018 i del pressupost 2019

5. Funcionament Centres Alois El Prat, Cornellà i Molins de Rei; serveis i tallers

6. Nous projectes:  Espai Activa-Ment de Sant Boi 

7. 25è Aniversari AFA Baix Llobregat

8. Programació Dia Mundial 2019

9. Plà de Sostenibilitat Econòmica

10. Precs i preguntes

 

El Prat de Llobregat, a 2de maig de 2019.