Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

L'entrenament de força podria tenir una influència positiva en la memòria, el raonament i la concentració.

Una anàlisi de 24 estudis publicats realitzat per científics de la Universitat d'Alabama (Birminghan) així ho suggereix.
dimarts, 9 abril, 2019

 

És molt conegut que nombrosos estudis han trobat evidència dels beneficis de l'exercici físic per a la nostra salut, per exemple, augmenta la capacitat cardiorespiratòria i disminueix el risc de patir diverses malalties, com les cardiovasculars.

No obstant això, poc es coneix amb relació a la influència de l'activitat física a les emocions i la forma en què incorporem coneixements.

La majoria de les investigacions actuals s'examinen els efectes dels exercicis aerobis sobre la cognició humana, donant-li menys importància als exercicis de resistència o força.

Els exercicis de resistència són activitats d'alta intensitat i curta durada, que forcen el múscul esquelètic a contreure, i poden incloure l'aixecament de peses, la gimnàstica i la cal·listènia, per exemple.

Una anàlisi exhaustiu realitzat per especialistes de la Universitat d'Alabama (Birmingham) intenta avaluar els possibles efectes d'aquest tipus d'entrenament en el nostre desenvolupament cognitiu. Els resultats d'aquesta investigació es van publicar a la revista Psychological Research.

En la investigació es va realitzar una metaanàlisi amb articles publicats abans d'octubre de 2018, al voltant del tema dels exercicis de resistència i la salut cognitiva. Els autors van seguir les recomanacions per a revisions sistemàtiques i meta-anàlisi de la Cochrane Review Guidelines.

De les 547 investigacions identificades inicialment, només 24 van complir amb els requeriments plantejats per Landrigan i els seus col·laboradors: concepte adequat, estudi de més de 4 setmanes que inclou un grup de control, participants majors de 18 anys i una metodologia que estableix el mesurament directe del efecte dels exercicis en les habilitats cognitives dels subjectes d'estudi.

Per sintetitzar les dades es van establir 4 anàlisi primaris: mesuraments cognitiu - conductuals, mesuraments del deteriorament cognitiu, mesuraments de les funcions executives i mesuraments de la memòria de treball.

Els resultats semblen indicar un efecte positiu dels exercicis de resistència en tots els punts analitzats, exceptuant la memòria de treball. Pot ser degut a que aquest tipus d'entrenament requereix planificació i atenció al detall (posició del cos i de les peses, per exemple).

Segons els autors, mentre les funcions executives i la cognició en general estan involucrades en el procés, tot sembla indicar que la memòria no juga un paper important en els exercicis de resistència.

No obstant això, com s'indica en la publicació, el tipus i nombre de mesuraments cognitives és extremadament variable, la qual cosa va poder introduir errors en l'anàlisi durant l'estandardització.

 

Estudis futurs

L'estudi realitzat per investigadors de psicologia i neurociències de la Universitat d'Alabama corrobora l'impacte positiu dels exercicis de resistència en el manteniment de la salut mental en els éssers humans.

No obstant això, quin és el mecanisme a través del qual es produeix aquesta influència i quines altres habilitats cognitives impacta continua sent una incògnita.

Esperem que, en el futur, investigacions a llarg termini permetin no només aclarir aquestes preguntes, sinó també promoure la utilització segura d'aquest tipus d'entrenament en malalties en les quals es veu compromès el funcionament cognitiu.

 

 

Thais Guillen Otero

Fuente:https://infotiti.com

La secció de notícies d’afabaix.org es una recopilació de notícies publicades arreu del món dirigida a qualsevol que vulgui estar al dia sobre les novetats de la malaltia d’Alzheimer que la investigació de la mateixa va generant. L’AfaBaix, fa una tria de les informacions i en comprova la veracitat, però no es fa responsable de les opinions ni del contingut de les mateixes. Sota cap concepte s’han de prendre aquestes notícies com a substitutiu de la valoració dels professionals de la salut corresponents, o del criteri mèdic en general.