Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

Publicada la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat 2020.

El termini màxim de presentació és el 10 de setembre del 2020.
dimecres, 15 juliol, 2020

 

El dia 10 de juliol ha sortit publicada la convocatòria per a la prestació social de caràcter econòmic de dret de concurrència d'atenció social a les persones amb discapacitat, per a l'any 2020 (el PUA). 

Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l'adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l'autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de vida i fomentar-ne la integració social. Poden ser beneficiàries les persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. 

Els productes i les actuacions objecte de la prestació estan recollits a l'annex 1 d'aquesta convocatòria, així com les condicions específiques d'accés:

1. Prestacions per a mobilitat i transport.

1.1 Prestacions per a mobilitat.

1.1.1 Obtenció o reconversió del permís de conduir.

1.1.2 Adaptació de vehicle.

1.2 Prestacions per al transport per assistir a determinats serveis.

1.2.1 Atenció precoç.

1.2.2 Ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional en centres autoritzats per a l'alumnat més gran de 16 anys.

 

2. Prestacions per a l'autonomia personal i la comunicació.

Aquest és l'enllaç a la convocatòria:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/in...

 

El termini màxim de presentació és el 10 de setembre del 2020.

 

La secció de notícies d’afabaix.org es una recopilació de notícies publicades arreu del món dirigida a qualsevol que vulgui estar al dia sobre les novetats de la malaltia d’Alzheimer que la investigació de la mateixa va generant. L’AfaBaix, fa una tria de les informacions i en comprova la veracitat, però no es fa responsable de les opinions ni del contingut de les mateixes. Sota cap concepte s’han de prendre aquestes notícies com a substitutiu de la valoració dels professionals de la salut corresponents, o del criteri mèdic en general.