Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

Atenció psciològica

Grups de suport emocional i atenció individualitzada

El suport als familiars amb un malalt d’Alzheimer té com a objectiu, per una banda, donar informació i orientació a les famílies sobre la malaltia i les atencions i tractaments que ha de rebre el malalt, i per l’altra, acompanyar en el procés de dol que suposa el deteriorament del malalt.

Amb això, es pretén aconseguir que el malalt estigui ben atès tant en els aspectes mèdics, com en els aspectes familiars i a la vegada, que la tasca del curador es pugui fer de forma saludable, és a dir, evitant els sobreesforços i la sobrecàrrega que habitualment es manifesta en forma de símptomes: estrès, angoixa, depressió, aïllament, etc.

La metodologia de treball es concreta en l'atenció multifamiliar (Grups d'Ajuda mútua i Suport, GAMS) i l'atenció unifamiliar (entrevistes familiars de contenció, informació, suport i elaboració de la malaltia).

BENEFICIARIS

Els curadors i familiars dels malalts d’Alzheimer, socis d’AFA Baix Llobregat.

OBJECTIUS GENERALS

 • Oferir contenció emocional
 • Oferir informació sobre la malaltia
 • Tractar les dificultats psicològiques associades i les dificultats relacionals tant amb el malalt com amb altres membres de la família

OBJECTIUS ESPECÍFICS

 • Evitar l’aïllament social.
 • Acceptar la realitat de la seva condició de familiar de malalt d’Alzheimer.
 • Acceptar les limitacions y els efectes que la demència provoca en la vida del malalt i llur família.
 • Augmentar la seguretat i l’autoestima.
 • Desenvolupar l’autocontrol i l’autocontenció.
 • Desenvolupar noves conductes i canviar actituds que afavoreixin més contacte amb el propi malalt i les seves necessitats.
 • Ajudar a portar una vida profitosa, gaudint dels detalls més petits.
 • Facilitar un espai on els familiars puguin expressar el seu dolor, donant sentit al patiment i a cadascuna de les llàgrimes.

FREQÜÈNCIA

Els grups de suport tenen una freqüència quinzenal, mentre que les visites individuals depenen de l’evolució i de l’acceptació de la malaltia així com de les necessitats de la persona que assisteix.

Les entrevistes unifamiliars per accedir al grup són concertades entre la família i el conductor del grup a través de les delegades de cada població en el cas que sigui una família nova a l’associació o que el grup no coneix.

Podeu veure la relació de Poblacions i freqüència dels grups de suport que duem a terme CLICANT AQUÍ.