Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

Atenció SAD

El Servei d’Atenció Domiciliària

Mitjançant la intervenció d’una Treballadora Familiar, s’intenta descarregar al curador principal, suplint-lo o complementant-lo en les tasques diàries de cura. Amb això, s’evita una claudicació i un ingrés precipitat, potenciant mantenir al malalt durant més temps a casa seva. Les tasques que realitza la Treballadora Familiar es dirigeixen al malalt: higiene personal, llevar-lo, enllitar-lo, vestir-lo, cures, control de la medicació, canvis posturals i mobilitzacions, acompanyaments, alimentació, etc.

Beneficiaris

S’ofereix des de l’ Associació a tots els socis que necessiten una ajuda per poder atendre al seu malalt i a les famílies que necessiten aquest servei i que no disposen dels recursos per poder fer front a la despesa que suposa un servei privat.

Objectius

  • Proporcionar a les famílies d’un malalt d’Alzheimer l’ajut necessari per poder mantenir el malalt a casa.
  • Evitar l’ exclusió al SAD d’aquelles famílies que ja queden excloses del SAD públic, però que no disposen de suficients ingressos per a un SAD privat.
  • Complementar el SAD de l’Administració local.
  • Facilitar ajut al curador principal en les activitats de la vida quotidiana
  • Descarregar el curador principal, suplint-lo o complementant-lo en les tasques diàries de cura.
  • Evitar una claudicació del curador i un ingrés precipitat del malalt en una institució residencial.