Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

Atenció social

L’atenció social a les famílies es du a terme per un Treballador Social amb el suport de l’altra Treballadora Social de  l’associació i de la resta de professionals i delegades de l’AFA. Es pot contactar amb el servei mitjançant l’adreça electrònica, trucant per telèfon o a través de les delegacions de cada poble.

És un servei gratuït que ofereix l’AFA Baix Llobregat a tots els seus socis.

Objectius

  • Contenir les angoixes generades per la problemàtica  viscuda
  • Avaluar la sobrecàrrega del curador i el suport familiar i/o d’institucions que està rebent.
  • Informar, orientar i valorar conjuntament amb la família, quin és el recurs social, sanitari o socio-sanitari més adequat per a la necessitat i problemàtica que plantegen
  • Ajudar a planificar les atencions que ha de rebre o necessitarà el malalt en un futur
  • Derivar i fer el seguiment, si s’escau, al recurs més adequat
  • Orientar sobre els tràmits o tramitar alguns ajuts públics
  • Valorar la possibilitat d’utilitzar algun recurs propi de l’Associació (SAD, Servei de Suport Psicològic, Tallers de Memòria, Centres Aloïs, etc.)