Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat
Eusebi Soler, 1, 1r-1a, 08820 El Prat de Llobregat
Tlf. 93 379 00 22

CURSOS

Periòdicament s’organitzen cursos i xerrades tant per a professionals com per a voluntaris i cuidadors. El curs monogràfic sobre la malaltia d'Alzheimer i altres demències que imparteix l'associació amb professionals propis i d'altres col·laboradors externs és una formació acreditada per la Generalitat de Catalunya.

Cursos