es
Notícies

CEAFA presenta el seu ‘Decàleg per la detecció precoç de l’Alzheimer’

CEAFA, la Confederació Espanyola d’Alzheimer, ha publicat el ‘Decàleg per la detecció precoç de l’Alzheimer’, una iniciativa de la Xarxa d’Agents Actius a la detecció precoç de l’Alzheimer per avançar en la millora del procés de diagnòstic, alhora que es contribueix a sensibilitzar i crear consciència de la importància que té la detecció precoç de la demència.

Diferents aspectes relacionats amb la detecció primerenca de la demència tenen cabuda en aquest document, que proposa línies d’actuació per afavorir el diagnòstic precoç i encertat de l’Alzheimer. Com assenyala Mariló Almagro, presidenta de CEAFA, «l’objectiu comú ha de ser lluitar contra l’infradiagnòstic existent i avançar proactivament cap a un diagnòstic precoç, primerenc i encert de la malaltia d’Alzheimer i altres demències».

La Xarxa d’Agents Actius en la detecció precoç de l’Alzheimer, creada a fi de dur a terme aliances i sinèrgies entre agents clau, posa de manifest amb aquest decàleg el valor i la importància del diagnòstic a temps, com a punt de partida ineludible i factor clau per iniciar qualsevol procés d’un abordatge integral de l’Alzheimer, així com d’altres demències, apostant per la intervenció primerenca i eficaç com a manera d’ampliar els períodes de qualitat de vida de les persones afectades, i com a mitjà, també, de lluitar contra els diagnòstics tardans i l’infradiagnòstic.

Un altre dels fins darrers de la Xarxa d’Agents Actius és fomentar l’educació de la ciutadania i la implicació dels professionals de la salut en aquesta detecció precoç de les demències. Per això, compten amb l’eina pre diagnòstica www.problemasmemoria.com.

El decàleg per la detecció precoç de l’Alzheimer elaborat per la Xarxa d’Agents Actius a la detecció precoç de l’Alzheimer de CEAFA és el següent:

  1. El diagnòstic precoç i encertat de l’Alzheimer permet a la persona afectada més possibilitats d’intervenció terapèutica i, per tant, ampliar els períodes de qualitat de vida augmentant en el temps la seva autonomia personal i independència per desenvolupar les seves vides de manera plena. Això és important, no només per a la persona amb la malaltia, sinó també per a la pròpia família.
  2. Hi ha relació entre el diagnòstic precoç i l’estalvi en els costos de l’atenció a la persona malalta, ja que aquesta necessita menys cures especialitzades durant més temps. Aquest estalvi beneficiarà diversos agents que intervenen en l’atenció: la persona que pateix Alzheimer, la família cuidadora i l’Estat.
  3. Tenir un diagnòstic d’Alzheimer és el punt de partida necessari per col·locar el binomi (pacient-cuidador) al centre del sistema, rebent en temps i qualitat els tractaments sanitaris necessaris i els recursos socials adaptats per alentir l’avenç de la malaltia, cercant així una atenció interdisciplinària planificada i amb seguiment i suport continuat de les persones afectades.
  4. El diagnòstic precoç permet a la persona afectada ia la família iniciar els processos de planificació de l’abordatge de les conseqüències de la malaltia, d’intervenció terapèutica i de presa de decisions vitals, afavorint la presa de decisions amb vista al futur i la planificació de les cures de llarga durada, atenent els sistemes de protecció sociosanitària, laboral, jurídica i legal.
  5. Per afavorir la detecció precoç de l’Alzheimer, cal que els possibles casos de demència tinguin un accés ràpid i sense demores des d’Atenció Primària al Sistema d’Atenció Especialitzada, amb l’objectiu de comunicar el diagnòstic a la persona afectada com més aviat millor. entorn familiar. Per això caldrà reduir els temps entre consultes de les dues assistències sanitàries.
  6. El diagnòstic és l’eina imprescindible per reduir i evitar les alarmants xifres que representa l’infradiagnòstic de l’Alzheimer, i permet la posada en marxa de manera immediata de totes les bateries de teràpies farmacològiques i no farmacològiques que contribueixen a alentir l’evolució de la malaltia.
  7. Per poder identificar i detectar possibles casos de risc i actuar de manera coordinada amb les famílies implicades i facilitar l’accés ràpid al diagnòstic, és important crear consciència social sobre els senyals d’alarma de les demències i donar a conèixer diferents eines pre diagnòstiques que adverteixin de necessitat d’acudir als professionals sanitaris per confirmar un possible cas de demència.
  8. Encara que la malaltia d’Alzheimer no té una causa coneguda, hi ha dos aspectes que poden contribuir al diagnòstic precoç d’aquesta malaltia neurodegenerativa: donar a conèixer els factors de risc que poden condicionar patir aquesta malaltia i promoure l’envelliment actiu i saludable entre la societat. Conèixer els factors de risc permet posar en pràctica mesures de prevenció i la prevenció és útil en totes les fases de la malaltia.
  9. El diagnòstic precoç de l’Alzheimer permet que hi hagi un nombre més gran de persones diagnosticades en fases inicials de la malaltia, obrint-se noves oportunitats per a la recerca biomèdica i social, ja que la majoria dels projectes se centren a poder iniciar qualsevol tipus d’intervenció a temps, buscant frenar, en la mesura que sigui possible, l’evolució de la malaltia.
  10. L’acció social i el foment de xarxes de suport socials permetrà avançar en la construcció de noves comunitats amigables i solidàries amb la demència, capaces de generar mecanismes de detecció precoç de casos de risc, evitant l’exclusió i l’estigmatització de les persones amb demència sent integrades al seu entorn social, i afavorint que siguin persones amb una veu que sigui escoltada i tinguda en compte. En definitiva, que les persones amb demència siguin tractades de forma digna, adequada i amb plens drets en qualsevol procés de presa de decisions que hagin de ser adoptades pels actors que intervenen en l’abordatge integral de l’Alzheimer i altres tipus de demències.

Durant aquest la Xarxa organitza ‘Trobades amb Experts’, una sèrie de webinars formatius impartits per representants de cadascuna de les entitats membres. A més, s’editarà i difondrà material divulgatiu sobre hàbits de vida saludables i factors de risc que poden ajudar a prevenir o retardar fins al 40% de les demències.

 

CEAFA presenta su Decálogo por la detección precoz del Alzheimer (geriatricarea.com)