es
Notícies

Campanya reivindicativa des de FAFAC amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer.

La Federació Catalana d’Associacions d’Alzheimer de la que forma part l’AFA Baix Llobregat ha  llençat una campanya reivindicativa sota el lema “Nosaltres tenim Alzheimer, vosaltres no teniu memòria“ per posar sobre la taula les mancances i necessitats del colectiu que defensem, i deixar palesa la inoperància i l’oblit que pateixen les famílies amb Alzheimer davant les administracions públiques:

  • Volem reivindicar la implementació immediata del Pla de Demències de Catalunya, un pla que volem que no es quedi en paper mullat, sinó que serveixi per millorar la vida de tota persona amb demència del nostre territori.
  •  Volem més inversió en investigació de teràpies assistencials, que són les que permeten als usuaris i famílies mantenir-se neurològicament estables.
  • Volem més ajuts a les famílies de les persones que pateixen Alzheimer i altres demències. Malauradament l’Alzheimer comporta unes despeses d’uns 31.000 euros/l’any molt més que els salari mitjà d’aquest país.
  • Volem una millora en la dotació pressupostària per fer front a la malaltia. Els ajuts actuals cobreixen una petita part del cost total que suposa tenir una persona malalta a casa. Ja és prou dura la malaltia en si, tant pel malalt com pels familiars.  Com a societat, hem de garantir els ajuts suficients per cobrir les necessitats del binomi cuidador-malalt.
  • Volem més ajuts per les Associacions de Familiars que fa més de 30 anys que algunes d’elles estan fent una feina que haurien de fer les administracions, hem hagut de crear serveis per la manca d’atencions que tenien els nostres malalts. Vull fer un petit incís per recordar a les persones pioneres que van crear les associacions, sense la seva lluita i la seva dedicació no estaríem avui aquí.
  • Reclamen que es doti suficientment els nostres serveis, que es temporalitzin bé les subvencions, no pot ser que arribem a la meitat d’un any i encara no sabem quan cobrarem aquest any… No pot ser que es paguin subvencions al desembre per fer front les despeses d’aquest any i mentre això passa cada dia ens exigeixen més en justificacions i en paperassa.

Volem recordar des d’AFA Baix Llobregat que l’estat espanyol es va fer un plà nacional de l’alzheimer, anunciat a «bombo i platillo», però que no ha estat dotat amb una partida pressupostària, fet que el deixa en paper mullat.