ca

Comptes anuals

Comptes anuals

A continuació podeu veure els comptes de resultats comparatius de l’AFA Baix Llobregat.

Compte resultats comparatiu AFA Baix Llobregat 2018
Compte resultats comparatiu AFA Baix Llobregat 2019
Compte resultats comparatiu AFA Baix Llobregat 2020
Compte resultats comparatiu AFA Baix Llobregat 2021