ca

Tallers

L’AFA Baix Llobregat ofereix una sèrie de tallers adreçats als nostres socis i sòcies  i al públic en general.

En aquest apartat podeu trobar informació més concreta sobre els tallers englobats dins l’estimualció cognitiva per a malalats i malaltes i la salut emocional de les cuidadores i cuidadors.

Vegeu tot els detalls a les pestanyes inferiors.

Per saber les poblacions i els horaris dels tallers programats de forma contínua, cliqueu aquí.

TALLERS DE MUSICOTERÀPIA

La Musicoteràpia és una disciplina que pot beneficiar als malalts d’Alzheimer i d’altres demències.

S’ha demostrat a bastament l’eficàcia d’aquesta teràpia no farmacològica en el tractament de diferents símptomes que presenten aquests malalts (com són el deteriorament de les habilitats cognitives, socials/emocionals, i els problemes conductuals), així com per pal·liar certs quadres simptomàtics dels cuidadors i prevenir la síndrome del cuidador cremat.

Aquesta teràpia es desenvolupa als Centres Alois i, com a tallers per a malalts, per a cuidadors i mixtes (malalt i cuidador), a diferents casals i centres cívics de diverses poblacions.

OBJECTIUS:

Implicar els participants en diferents activitats musico terapèutiques adreçades a incidir en les àrees cognitiva, social-emocional i física-motriu en funció de les necessitats detectades en cadascú dels participants, i avaluades després de cada sessió, i també contribuir a una millor qualitat de vida.

Els objectius per àrees son els següents:

• Àrea cognitiva:

– estimular la memòria remota, recent i immediata.

– potenciar el llenguatge: denominació, abstracció, categorització, lectura (amb aquelles persones que saben llegir)

– focalitzar i mantenir l’atenció

– treballar l’orientació a la realitat l’orientació temporal, espacial i personal, l’atenció/concentració, la memòria, la percepció auditiva i visual i la resolució de problemes

• Àrea social-emocional:

– potenciar la participació activa, l’expressió saludable de les seves emocions, la identificació de les emocions dels altres, la motivació, l’autoestima i la consciència de les seves necessitats

– potenciar  la comunicació en l’àmbit individual i grupal.

– afavorir la interacció verbal i no verbal

– treballar la relació amb altres persones, les seves habilitats socials: actituds pro socials, respecte de torns, demanar ajuda, acceptar la crítica, perdonar, agrair, apreciar el sentit de l’humor

– elevar la motivació, l’autoestima i la consciència de les seves necessitats

– millorar la qualitat de vida de l’afectat.

• Àrea física-motriu:

– treballar la coordinació, lateralitat i direccionalitat, el to muscular, l’expressió corporal  i la respiració saludable.

– potenciar la mobilitat

– reforçar l’esquema corporal

Objectius de cara als cuidadors:

Oferir uns moments d’esbarjo, relaxació i expressió, a més d’afavorir una relació lúdica amb la persona cuidada.

TALLERS D'ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Els tallers d’estimulació cognitiva estan destinats principalment a persones que pateixen problemes cognitius associats a la malaltia d’Alzheimer en una fase inicial o lleu de la malaltia, però obert també a persones amb problemes de memòria associats a l’edat i a persones sanes que vulguin estimular preventivament la seva ment.

Quan envellim, el deteriorament de les facultats físiques e intel·lectuals acaba afectant la capacitat de recordar. Si es realitza una adequada estimulació de les funcions cognitives, però, el cervell és capaç de crear i establir unes noves connexions neuronals que substitueixin l’àrea cognitiva atrofiada.

Els Tallers de Memòria consisteixen en sessions setmanals en les que es treballen les funcions cognitives a traves d’exercicis i dinàmiques orals, amb l’ús de tauletes electròniques i altres recursos; ocasionalment es fan activitats escrites.

Els tallers ofereixen un espai d’estimulació, esbarjo i socialització i són gestionats per psicòlogues especialitzades. Es duen a terme periòdicament a diferents localitats de la comarca, existint diversos grups dels mateixos segons el nivell de deteriorament dels participants (preventiu, inicials i moderats).

OBJECTIUS:

El nostre objectiu es aconseguir que els malats amb demència adquireixin, mantinguin o recuperin habilitats i hàbits perduts a causa del deteriorament, al mateix temps que els ajudem a mantenir una vida que sigui el més autònoma, digna i satisfactòria possible.

Els objectius generals són:

 • Alentir el deteriorament cognitiu causat pel propi procés d’envelliment o a alguna malaltia neurodegenerativa.
 • Mantenir les funcions cognitives preservades el major temps possible.

Els objectius específics són:

 • Evitar l’estat d’aïllament de les persones grans.
 • Millorar-ne l’estat anímic i emocional.

TALLERS DE RELAXACIÓ i RISOTERÀPIA

Les sessions de relaxació i risoteràpia donen una resposta de suport i acompanyament a la salut i benestar emocional de les persones cuidadores de pacients amb malaltia d’Alzheimer.
Les duu a terme una professional qualificada en tècniques de creixement personal, meditació i relaxació i monitora de teràpia del riure.
Tenen com a objectiu principal aportar diferents tècniques i recursos per a dur una vida amb consciència, serenor i pau. El riure és una medicina eficaç i molt recomanable per a la salut física, mental i emocional.

Els tallers de risioteràpia son tallers pensats per a cuidadors i cuidadores i per a tothom que vulgui passar una bona estona, aprenent a prendre’s la vida amb una mica més d’il·lusió. És un bon moment per descarregar tensions i recarregar les piles del nostre cos i la nostra ment.

Amb aquestes tècniques es lluita contra l’estrès i la depressió. S’eviten infeccions i grips, entre d’altres malalties o símptomes. El procés fisiològic que acompanya el riure ajuda a alliberar la tensió muscular, especialment a nivell cervical.

OBJECTIUS
Amb aquesta intervenció es pretén aportar recursos fàcils i efectius per afrontar els conflictes de la vida quotidiana dels cuidadors i cuidadores i familiars, una millor relació amb un mateix, una oportunitat per relacionar-se amb altres persones que estan passant per una situació semblant. Ajuda a aprendre a viure de forma més conscient, relaxada i amb sentit de l’humor.

 •  Practicar diferents estiraments i tècniques de relaxació passiva i activa, amb moviment.
 • Aprendre a respirar adequadament.
 • Riure de forma saludable per beneficiar el nostre benestar físic, mental i emocional.
 • Incorporar la meditació com a hàbit necessari per a la vida quotidiana.
 • Expressió corporal, musical, verbal i artística.
 • Incorporar recursos fàcils per a portar situacions difícils i gestionar les emocions.

Els tallers de relaxació i risoteràpia es programen esporàdicament a diferents poblacions de la comarca segons diversos factors. Quan això succeeixi es publicarà a la nostra agenda i xarxes socials.

AULA DE MEMÒRIA

Les Aules de Memòria de l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat és un recurs pensat per l’estimulació cognitiva a les primeres fases de la malaltia. Es troben ubicades en un espai annex als centres Alois del Prat i Cornellà  i estan pensades pels malalts d’Alzheimer o afectats per altres tipus de demència que es troben en fases inicials, amb l’objectiu -entre d’altres- de proporcionar a cada malalt/a l’ estimulació que necessita segons les seves capacitats.

Cada Aula és gestionada per una psicòloga, que és l’encarregada de realitzar les valoracions inicials i de fer el seguiment per tal d’establir una planificació d’activitats adients a les capacitats que manté cada persona. Disposen de diversos ordinadors amb pantalla tàctil en els que hi ha instal·lat el programa informàtic Gradior (software d’última generació de rehabilitació neuropsicològica del deteriorament cognitiu que s’adapta al deteriorament cognitiu del malalt i al seu nivell cultural). Aquesta metodologia permet als usuaris realitzar les tasques que planifiquem de forma molt senzilla, tot i no tenir coneixements previs d’informàtica.

Els usuaris hi assisteixen regularment de dues a cinc hores a la setmana i la metodologia que segueixen a l’aula es basa en sessions d’una hora que consten de 45 minuts de treball amb el Programa Gradior, més 15 minuts d’estimulació escrita, en els que cada usuari treballa amb el seu propi quadern. A més, també s’exercita amb estimulació oral per fomentar la socialització (dies alterns).

En aquestes Aules s’hi ofereix un repertori divers, innovador i amè d’activitats d’estimulació cognitiva, treballant sempre amb material de qualitat i el menys infantil possible. 

Entre els objectius d’aquest programa caldria ressaltar:

 • Estimular les capacitats preservades del malalt, potenciant el màxim rendiment cognitiu possible i frenar el procés neurodegeneratiu.
 • Oferir respir i temps lliure a les famílies cuidadores.
 • Ajudar el malalt a mantenir una vida que sigui el més autònoma, digna i satisfactòria possible.
 • Augmentar l’autoestima i el sentiment d’utilitat dels usuaris.
 • Ampliar la reserva cognitiva preventivament.
 • Fomentar el benestar emocional dels usuaris reduint les respostes d’ansietat i depressió.
 • Evitar o disminuir conductes inadequades.
 • Seguiment d’un usuari des de una fase inicial fins a fases avançades de la malaltia.
 • Proporcionar a cada malalt/a l’estimulació que necessita segons les seves capacitats.
 • Guiar i acompanyar les famílies en el procés de separació emocional del seu malalt.
 • Detectar situacions de risc, de crisi, o sobrecàrrega.
 • Atendre les demandes d’assessorament i informació sobre diferents aspectes de la malaltia.
 • Formar i informar les famílies i els cuidadors i cuidadores oficials sobre els avantatges d’aquests programes d’entrenament de la memòria.
 • Fomentar un bon contacte entre les famílies i el centre.
 • Promoure la independència del malalt facilitant pautes per mantenir les Activitats de la Vida Diària.
 • Proposar tasques assequibles segons els dèficits del malalt.
 • Crear un clima idoni per a que el malalt/a es pugui expressar lliurement.
 • Fomentar entre ells un sentiment de companyonia.
 • Donar suport psicològic a estats de malestar emocional.
 • Aplicar tècniques i estratègies específiques per modificar conductes en casos necessaris.

El preu d’una hora setmanal d’aquest recurs és de 35€. Si es fan dues hores setmanals, el preu són 70€.

Els socis podeu contractar aquest servei directament als Centres Alois del Prat ([email protected]) i Cornellà ([email protected])

AULA MEMÒRIA PRAT i CORNELLÀ.

PROGRAMA GRADIOR

1h. setmana 35

2h. setmana 70

AULA MEMÒRIA CORNELLÀ.

PROGRAMA FES.

DLL + DC + DV de 9 a 13 h.

200 €/mes

 

ALTRES TALLERS

Anem incorporant a la nostra oferta aquells tallers i teràpies que han demosrat ser útils o han rebut una bona acollida per part dels malalts, els cuidadors o el públic en general.

Així, realitzem tallers de reminiscència, d’ activitat física i memòria, de teràpia amb animals, etc.

Demanar Informació tallers

Per a més informació emplenar el formulari de contacte o contactar.

Demanar més info