ca

Centres Aloïs

Els Centres Aloïs són centres especialitzats en l’atenció a persones amb malaltia d’ Alzheimer o altres demències en fases inicials i moderades. Un espai adequat per afavorir l’estimulació cognitiva, on l’objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquestes malalties i la dels familiars, proporcionant un espai i un temps de respir als cuidadors i millorant les capacitats dels usuaris , alentint el procés degeneratiu en què es troben.

Els nostres centres són espais cardioprotegits, compten amb l’acreditació de cures sense subjeccions físiques ni químiques, i incorporen teràpies i metodologies innovadores com la teràpia amb animals, la realitat virtual, les nines reborn, les tauletes informàtiques, els horts terapèutics o les sales snoezelen.

Som un equip multidisciplinari especialitzat en l’atenció a persones amb malalties neurodegeneratives la tasca de les quals no es limita a l’estimulació cognitiva, sinó que és una atenció global del malalt, incidint també a l’estat físic, anímic i social.

La metodologia que regeix els nostres espais d’atenció especialitzada es basa en l’Atenció Centrada a la Persona.

Actualment, l’AFA gestiona tres Centres Aloïs a la comarca, a les localitats de Cornellà, Molins de Rei i el Prat. Podeu trobar l’adreça i com contactar amb els Centres a la taula que trobareu al final d’aquestes línies.

Objectiu General dels Centres:

Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer o una altra demència i la dels seus familiars, oferint un espai d’atenció especialitzada que permet, d’una banda, que els familiars puguin gaudir d’unes hores de respir que repercuteixen molt positivament en el dia a dia de ls cuidadors, amb la tranquilitat de que els seus familiars estaran atesos de la millor manera possible; de l’altra, que els familiars malalts rebin tot un seguit de serveis i, principalment, una estimulació congitiva personalitzada que alenteixi el procés de l’alzheimer.

Objectius Específics dels centres

Els objectius generals són:
• Aconseguir que les persones amb demència adquireixin, mantinguin o recuperin (en cas que es tracti d’una demència de tipus reversible) habilitats i/o hàbits que hagin perdut a causa del procés de deteriorament.
• Ajudar les persones malaltes a mantenir una vida que sigui el més autònoma, digna i satisfactòria possible.
• Promocionar un estat de benestar, reduint respostes d’angoixa i depressió.
• Evitar o endarrerir internaments innecessaris.
• Afavorir la integració en el medi habitual de la vida: la pròpia llar.
• Oferir suport, assessorament i informació a cuidadors i cuidadores formals i informals.
• Oferir respir i temps lliure a les famílies cuidadores, prevenint situacions de crisis i claudicació.

Els objectius més específics són:
• Integrar l’estimulació cognitiva en la vida dels malalts i malaltes d’alzhèimer.
• Estudiar cada cas individualment, planificant tasques adequades als dèficits de cada malalt.
• Augmentar l’autoestima i el sentiment d’utilitat dels usuaris, a partir de la proposta i resolució de tasques assequibles per als dèficits del malalt.
• Millorar la capacitat d’adaptació a les noves situacions, a través de propostes de feina que inciten a l’exploració i experimentació de noves respostes.
• Promoure la independència del malalt facilitant pautes per mantenir les Activitats de la Vida Diària.
• Acompanyar en el procés de la elaboració de pèrdues, tant als usuaris com als familiars.
• Afavorir la interrelació de l’usuari amb: els seus familiars, cuidadors i cuidadores formals i/o informals, els seus veïns i amics, d’altres persones grans i les relacions intergeneracionals.
• Formar i informar a les famílies i als seus cuidadors i cuidadores formals sobre les avantatges d’aquests programes d’entrenament de la memòria.

Usuaris

Persones afectades per la Malaltia d’Alzheimer o per una altra demència que es trobin en fase lleu/moderada que puguin beneficiar-se de l’estimulació cognitiva. És necessari que l’usuari tingui un familiar que sigui soci de l’Associació.

Activitats del Centre

Les activitats del Centre ajuden a mantenir les capacitats preservades i a millorar els dèficits cognitius, alhora que permeten un respir als familiars davant de la pressió constant de l’atenció diària.

 • Exercicis d’estimulació cognitiva en grup i individuals
 • Activitats de la Vida Diària
 • Orientació a la realitat
 • Exercici físic
 • Manualitats
 • Musicoteràpia
 • Reminiscència
 • Activitats de lleure
 • Hort Terapèutic 
 • Grup de suport emocional
 • Rebosteria
 • Fisioteràpia(2 cops per setmana): rehabilitació i millora de les pèrdues motrius, gimnàstica passiva, exercici físic i esquema corporal. 
 • Taller de puzzles i encaixables
 • Taller de llibretes
 • Taller de jocs de taula
 • Taller de pràxies
 • Taller de gnòsies
 • Seguiment: neuropsicològic, funcional, emocional i d’infermeria.
 • Sala d’estimulació sensorial
 • Programa de suport a les famílies 
 • Programa d’intervenció socialitzadora i lúdica
 • Taller de Realitat Virtual
 • Accés a l’Aula de Memòria adjunta.
 • Teràpia Assistida amb Animals 
 • Teràpia amb nines reborn.

Serveis del Centre

 • Càtering (inclòs en horari complert)
 • Transport adaptat (gratuït pels usuaris del Centres del Prat i de Cornellà)
 • Dutxa (sota demanda, 1 a la setmana inclosa en horari complert)
 • Perruqueria (preu variable)
 • Podologia (10€ sessió)

Horaris

 

Preus

JORNADA COMPLERTA

MITJA JORNADA

MITJA JORNADA MATÍ AMB DINAR

MITJA JORNADA TARDA AMB DINAR

700 €

420 €

495 €

495 €

de 9.00 a 18.00

de 9.00 a 13.00

de 9.00 a 14.00

de 13.00 a 18.00

 • Es prioritzaran les demandes de jornada comperta.
 • Places vinculades per la Prestació Vinculada al Servei.

 

CENTRE ALOÏS CORNELLÀ

Av. Línea Elèctrica, 13 bx.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93.375.59.25
[email protected]

 

CENTRE ALOÏS MOLINS

C. Camí Antic de la Sta. Creu d’Olorda 4
08750 Molins de Rei
Tel. 93.668.86.99
[email protected]

 

CENTRE ALOÏS PRAT

Av. Apel·les Mestres, 33 bx.1a.
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93.370.45.29
[email protected]