ca

Atenció psicològica

Grups de suport emocional i atenció individualitzada

El suport emocional als familiars amb un malalt d’Alzheimer és un servei gratuït pels socis que té com a objectiu, per una banda, donar informació i orientació a les famílies sobre la malaltia i les atencions i tractaments que ha de rebre el malalt, i per l’altra, acompanyar en el procés de dol que suposa el deteriorament del malalt.

Són grups que, liderats per una psicòloga, tenen per objectiu facilitar espais de trobada entre persones cuidadores que es troben en una situació similar, perquè puguin compartir les seves necessitats i preocupacions i també les seves vivències i els seus coneixements. Es pretén reduir l’impacte negatiu de la situació que, a vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals, i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència a causa de la demència.

Es tracta d’un recurs que promou el suport emocional i la relació entre persones cuidadores que comparteixen una mateixa problemàtica, per tal que se sentin recolzades en el procés de cura de la persona en situació de dependència.

Amb això, es pretén aconseguir que el malalt estigui ben atès tant en els aspectes mèdics, com en els aspectes familiars i a la vegada, que la tasca del curador es pugui fer de forma saludable, és a dir, evitant els sobreesforços i la sobrecàrrega que habitualment es manifesta en forma de símptomes: estrès, angoixa, depressió, aïllament, etc.

La metodologia de treball es basa  en l’atenció multifamiliar (Grups d’Ajuda mútua i Suport, GAMS) i l’atenció unifamiliar (entrevistes familiars de contenció, informació, suport i elaboració de la malaltia).

El suport psicològic individual  va adreçat especialment al familiar que és el cuidador principal del malalt amb demència, incidint en aquells cuidadors i cuidadores que presenten més dificultats per assimilar i elaborar la situació i necessiten d’un espai propi.

Beneficiaris

Els curadors i les curadores de familiars de malalts i malaltes d’Alzheimer, socis d’AFA Baix Llobregat.

Objectius generals

 • Oferir contenció emocional
 • Oferir informació sobre la malaltia
 • Tractar les dificultats psicològiques associades i les dificultats relacionals tant amb el malalt com amb altres membres de la família

Objectius específics

 • Evitar l’aïllament social.
 • Acceptar la realitat de la seva condició de familiar de malalt d’Alzheimer.
 • Acceptar les limitacions y els efectes que la demència provoca en la vida del malalt i llur família.
 • Augmentar la seguretat i l’autoestima.
 • Desenvolupar l’autocontrol i l’autocontenció.
 • Desenvolupar noves conductes i canviar actituds que afavoreixin més contacte amb el propi malalt i les seves necessitats.
 • Ajudar a portar una vida profitosa, gaudint dels detalls més petits.
 • Facilitar un espai on els familiars puguin expressar el seu dolor, donant sentit al patiment i a cadascuna de les llàgrimes.
 • Generar vincles de relació, recolzament i d’ajuda mútua entre les persones cuidadores perquè puguin compartir l’experiència de cuidar d’una manera satisfactòria.
 •  Oferir estratègies al cuidador perquè gestioni favorablement necessitats i conflictes.
 • Evitar l’aïllament social del cuidador.
 • Ajudar el cuidador no professional a afrontar la situació de canvis que es produeix a la família.
 • Donar suport al cuidador per a la gestió d’emocions i sentiments que surtin durant el procés de cura, per tal de prevenir i evitar situacions d’esgotament i claudicació.
 • Ensenyar al cuidador estratègies per tenir cura d’un mateix i de millora de l’autoestima.
 • Augmentar els coneixements generals i específics sobre la malaltia. Informar els cuidadors i cuidadores dels diferents recursos que l’AFA i/o les diferents entitats públiques posen a la seva disposició.

Freqüència

Els grups de suport tenen una freqüència quinzenal, mentre que les visites individuals depenen de l’evolució i de l’acceptació de la malaltia així com de les necessitats de la persona que assisteix.

Les entrevistes unifamiliars per accedir al grup són concertades entre la família i el conductor del grup a través de les delegades de cada població en el cas que sigui una família nova a l’associació o que el grup no coneix.

Podeu veure la relació de Poblacions i freqüència dels grups de suport que duem a terme CLICANT AQUÍ.

Contacte

Per a més informació emplenar el formulari de contacte.

Demanar assesorament