ca

Aules de memòria

Les Aules de Memòria de l‘AFA Baix Llobregat són un recurs adreçat a persones amb  d’Alzheimer – o afectades per altres tipus de demència- que es trobin en fases inicials. És un espai annex als Centres Alois en el que es treballa per mantenir les capacitats cognitives de la persona afectada, i/o retardar-ne el  deteriorament, sempre segons les necessitats i possibilitats dels afectats.

Cada Aula és gestionada per una psicòloga, que és l’encarregada de realitzar les valoracions inicials i de fer el seguiment per tal d’establir una planificació d’activitats adients a les capacitats que manté cada persona, oferint un repertori divers, innovador i amè d’activitats d’estimulació cognitiva, treballant sempre amb material de qualitat i el menys infantil possible.

Les Aules de Memòria disposen de diversos ordinadors amb pantalla tàctil en els que hi ha instal·lat el programa informàtic Gradior (software d’última generació de rehabilitació neuropsicològica del deteriorament cognitiu) que permet als usuaris realitzar les tasques que planifiquem de forma molt senzilla, tot i no tenir coneixements previs d’informàtica. 

Els usuaris hi assisteixen regularment de dues a cinc hores a la setmana i la metodologia que segueixen a l’aula es basa en sessions d’una hora que consten de 45 minuts de treball amb el Programa Gradior, més 15 minuts d’estimulació escrita, en els que cada usuari treballa amb el seu propi quadern. A més, també s’exercita amb estimulació oral per fomentar la socialització (dies alterns).

 

Objectius generals

 • Estimular les capacitats preservades del malalt, potenciant el màxim rendiment cognitiu possible per frenar-ne el procés degeneratiu.
 • Oferir respir i temps lliure a les famílies cuidadores.
 • Oferir suport, assessorament i informació a cuidadors i cuidadores formals i informals.
 • Ajudar el malalt a mantenir una vida que sigui el més autònoma, digna i satisfactòria possible.
 • Augmentar l’autoestima i el sentiment d’utilitat dels usuaris.
 • Fomentar el benestar emocional dels usuaris reduint les respostes d’ansietat i depressió.
 • Evitar o disminuir conductes inadequades.
 • Seguiment d’un usuari des de una fase inicial fins a fases avançades de la malaltia.

 

Objectius específics

 • Integrar l’estimulació cognitiva en les activitats del centre.
 • Proporcionar a cada malalt/a l’estimulació que necessita segons les seves capacitats.
 • Oferir un repertori divers, innovador i amè d’activitats d’estimulació cognitiva.
 • Treballar amb material de qualitat i el menys infantil possible.
 • Assessorar les famílies sobre la necessitat de mantenir un espai propi de descans.
 • Guiar i acompanyar les famílies en el procés de separació emocional del seu malalt.
 • Detectar situacions de risc, de crisi, o sobrecàrrega.
 • Atendre les demandes d’assessorament i informació sobre diferents aspectes de la malaltia.
 • Formar i informar les famílies i els cuidadors i cuidadores oficials sobre els avantatges d’aquests programes d’entrenament de la memòria.
 • Fomentar un bon contacte entre les famílies i el centre.
 • Promoure la independència del malalt facilitant pautes per mantenir les Activitats de la Vida Diària.
 • Proposar tasques assequibles segons els dèficits del malalt.
 • Crear un clima idoni per a que el malalt/a es pugui expressar lliurement.
 • Fomentar entre ells un sentiment de companyonia.
 • Donar suport psicològic a estats de malestar emocional.
 • Aplicar tècniques i estratègies específiques per modificar conductes en casos necessaris.

 

Preus

Població

1 hora x setmana

2 hores x setmana

Temps complert

(Dll, Dc, Dv de 9 a 13h)

Cornellà

45€/mes

85€/mes

240€/mes

Prat

45€/mes

85€/mes

N.D.

 

Ubicació i més info

 • Aula de Memòria de Cornellà: Avda. Línea Elèctrica 9, baixos. (NOU ESPAI!)

         [email protected]

         Telf. 93.654.83.52

 • Aula de Memòria del Prat: Avda. Apel·les Mestres 33, baixos.

        [email protected]

        Telf. 93.370.45.29