ca

Alta en registres i certificats

  • Registre d’Entitats Jurídiques, amb núm. 20.362.
  • Entitat declarada d’Utilitat Pública l’any 2010.
  • Registre a l’Institu Català del Voluntariat.
  • Membre dels Grups de Suport d’Interès Públic de la Generalitat de Catalunya.
  • Centres acreditats per rebre la PEVS, essent espais cardioprotegits basats en l’Atenció Centrada en la Persona  i les Cures sense subjeccions de cap tipus.
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries HACIENDA 29-01-2022 
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions de la Seguretat Social    SS 29-01-2022.