ca

Visió, missió i valors

MISSIÓ

L’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat és una Organització no Governamental que té per finalitat donar una resposta integral a les persones que pateixen la malaltia d’Alzhèimer i els seus familiars, buscant el necessari compromís social i posant en valor el coneixement per poder representar i defensar els interessos, necessitats i drets de totes les persones que conviuen amb l’Alzheimer.

VISIÓ

La visió d’AFA Baix Llobregat és un món lliure d’Alzheimer.

Mentre no s’assoleixi la cura de la malaltia, l’AFA Baix Llobregat  treballarà perquè totes les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer siguin objecte d’atenció preferent de tots els serveis sociosanitaris públics i privats que siguin necessaris per a elevar la qualitat de les seves vides a les majors cotes possibles.

VALORS

L’AFA Baix Llobregat està declardada com a Entitat d’Utilitat Pública i realitza la seva tasca basant-se en els  valors de qualitat en la gestió, transparència, bon govern, responsabilitat social i millora contínua.

Els valors sobre els quals se sustenta l’entitat són:

Transparència: una pràctica per la qual la nostra entitat vol donar a conèixer no només l’ús que es dóna als recursos econòmics, sinó també la presa de decisions i les accions que es realitzen. Per a la nostra entitat la transparència és un valor estratègic que ens permet actuar i informar sobre totes i cadascuna de les nostres decisions i actuacions de cara a la societat.

Lideratge: entès com la capacitat d’influir per a la consecució d’una meta o objectiu.

Integritat i honestedat: sent coherent amb els valors de l’entitat i compartits amb la resta.

Lleialtat: expressada des del respecte i la fidelitat als principis morals personals de cada un, als compromisos establerts i al tracte amb les persones que conformen l’entitat i les decisions preses.

Cooperació: com a resultat d’una estratègia aplicada al procés de treball desenvolupat per persones que comparteixen un mateix objectiu i interès.

Respecte: El reconeixement de la dignitat de totes les persones que treballen, contacten, i col·laboren amb nosaltres, és una prioritat per a una entitat com la nostra. El tracte empàtic i l’esforç per entendre diferents punts de vista i opinions.

Comunicació: com a component transversal de l’acció corporativa present en totes les fases i moments en què es mostra el que fem i qui som.

AFA Baix Llobregat està adherida al Codi Ètic i de Bones pràctiques de CEAFA que poden veure detallats en els PDF que poden consultar a continuació:

Codi ètic
codi bones pràctiques