ca

Espais Fem Memòria

L'”Espai Fem Memòria” de l’AFA Baix Llobregat  no és un Centre Aloïs com a tal,  és un centre d’atenció especialitzada dirigit a persones grans que comencen a tenir algun problema de memòria, o que es troben en fases inicials d’alguna malaltia neurodegenerativa, o pateixen deteriorament cognitiu lleu derivat d’altres patologies. 

Persones que siguin autònomes en les activitats de la vida diària i tinguin la necessitat de mantenir-se actives.  

És un recurs previ al Centre de Dia en el qual es realitzen diversos programes i activitats -englobats sota l’acrònim F.E.S.-   que tenen  l’objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar emocional de les persones que hi assisteixen. És un Espai cardioprotegit en què es treballa, com a tots els espais de l’AFA, amb el Model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), basant-nos en les fortaleses i habilitats de la persona per mantenir-les el màxim temps possible. 

Objectius específics

 • Alentir el procés degeneratiu.
 • Millorar l’estat general i la sensació subjectiva de salut.
 • Afavorir les relacions socials i evitar l’aïllament.
 • Millorar l’estat d’ànim i l’autoestima.
 • Fomentar l’autonomia personal i la recuperació de la confiança.
 • Reduir les alteracions conductuals 
 • Proporcionar als familiars suport i un temps de respir.

El programa FES i el programa FE. Què ofereixen?

El programa d’atenció que l’AFA ha creat per aquest Espai Fem Memòria s’anomena Programa F.E.S.

És aquest un programa d’Estimulació Global on es duen a terme activitats per mantenir l’autonomia i les capacitats cognitives i físiques el màxim temps possible. Les activitats són dissenyades per professionals amb llarga experiència tenint en compte els interessos i història de vida dels participants.

Es realitzen 3 activitats durant el matí: 

 • Fisioteràpia: manteniment de la funcionalitat, prevenció de caigudes i foment d’hàbits actius.
 • Estimulació Cognitiva: activitats i dinàmiques dirigides a mantenir el rendiment cognitiu.
 • Socialització: tallers d’oci relacionats amb la música, relaxació, arts plàstiques, jocs tradicionals, etc.

Durant la tarda es realitza el programa F.E., que treballa els mateixos àmbits que el programa F.E.S. dels matins excepte la socialització.

Altres trets distintius de l'Espai Fem Memòria

 • Teràpies no farmacològiques.
 • Més de 25 anys d’experiència de l’AFA al servei de les persones.
 • Protocol de detecció i derivació contra maltractaments.
 • Estimulació cognitiva individual i grupal amb les més modernes tecnologies.
 • Grups de suport  emocional i ajuda mútua.
 • Atenció psicològica i seguiment personalitzat.
 • Activitats obertes a la comunitat.

HORARIS

 • Matins

De 9:30 a 10h 

Benvinguda i Acollida

De 10 a 11h 

Estimulació Cognitiva

De 11 a 12h 

Socialització

De 12 a 13h 

Fisioteràpia

 • Tardes

Acollida, consultes i Atenció Social 

Tallers de Memòria, nivell inicial (Estimulació Cognitiva) 

Tallers de Musicoteràpia 

Grups de Suport Emocional  per a familiars 

Taller de Memòria, nivell preventiu (Estimulació Cognitiva)  

PREUS

 • Matins

Número de dies a la setmana de Programa FES  (3,5 hores x día)

Preu Mensual

1 dia 

85€

2 dies  

120€

3 dies  

155€

4 dies  

180€

5 dies  

200€

 • Tardes

Programa F.E.

tardes
(2 hora x dia)

Preu Mensual

1 dia

45€

2 dies

85€

Tallers d’una hora setmanal de Musicoteràpia i/o Memòria

1 dia x setmana: 25€/mes

2 dies x setmana: 45 €/ mes

3 dies x setmana: 65€/mes

 

Adreça i Contacte

ESPAI FEM MEMÒRIA
Cr. Dídac Priu núm.10.

 Sant Boi de Llobregat 

Tel. fixe: 93.654.83.52 

Mòbils: 616.197.571 / 689.865.102

[email protected]