ca

Atenció Social

L’Àrea de Treball Social orienta els cuidadors i cuidadores  i els familiars cap als recursos i els ajuts més adients a cada etapa de la malaltia i de la situació familiar. Ofereix contenció i deriva cap al recurs més idoni, sigui de la pròpia AFA o extern.

Es pot contactar amb el servei mitjançant l’adreça electrònica [email protected], trucant per telèfon als Serveis Centrals (93.379.00.22) o a través de les delegacions de cada poble.

És un servei gratuït que ofereix l’AFA Baix Llobregat a tots els seus socis i sòcies.

Objectius

  • Contenir les angoixes generades per la problemàtica  viscuda
  • Avaluar la sobrecàrrega del curador i el suport familiar i/o d’institucions que està rebent.
  • Informar, orientar i valorar conjuntament amb la família, quin és el recurs social, sanitari o socio-sanitari més adequat per a la necessitat i problemàtica que plantegen
  • Ajudar a planificar les atencions que ha de rebre o necessitarà el malalt en un futur
  • Derivar i fer el seguiment, si s’escau, al recurs més adequat
  • Orientar sobre els tràmits o tramitar alguns ajuts públics
  • Valorar la possibilitat d’utilitzar algun recurs propi de l’Associació (SAD, Servei de Suport Psicològic, Tallers de Memòria, Centres Aloïs, etc.)

Contacte

Per a més informació emplenar el formulari de contacte.

Demanar assesorament