ca

Assemblea General Ordinària de l’AFA Baix Llobregat.

Centre Alois de Cornella de Llobregat Avda. Línia Elèctrica, 13 baixos

Benvolgudes/ts sòcies i socis, Per acord de la Junta Directiva, es convoca a tots els socis i totes les sòcies a l’Assemblea General Ordinària de l’AFA Baix Llobregat, que tindrà lloc