ca

CENTRE ALOIS I

Av. Apel·les Mestres, 33 bx.1a.
08820, El Prat de Llobregat
Tel. 93 370 45 29

CENTRE ALOIS II

Av. Línea Elèctrica, 13 bx.
08940, Cornellà de Llobregat
Tel. 93 375 59 25

OBJECTIU GENERAL DELS CENTRES

Millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia d’Alzheimer o una altra demència i la dels seus familiars. Oferir un espai d’atenció especialitzada que permeti als familiars gaudir d’unes unes hores de respir. Això repercuteix molt positivament en el dia a dia dels cuidadors.

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CENTRE

USUARIS

Persones afectades per la Malaltia d’Alzheimer o una altra demència en fase lleu/moderada.

ACTIVITATS DEL CENTRE

Les activitats del Centre ajuden a mantenir les capacitats preservades i a millorar els dèficits cognitius, alhora que permeten un respir als familiars davant de la pressió constant de l’atenció diària.

SERVEIS DEL CENTRE

Valoració i seguiment psicològic, d’infermeria i social.

PROFESSIONALS DEL CENTRE

HORARIS

De dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 hores.

TALLERS QUE S’OFEREIXEN EN ELS CENTRES ALOÏS: