ca

ADI (Alzheimer Disease’s International): www.alz.co.uk

CEAFA: www.ceafa.es

FAFAC: www.fafac.cat

AFA BARCELONA: www.afab-bcn.org

AFA MADRID: www.afal.es

FUNDACIÓ PASQUAL MARAGALL: www.fpmaragall.org

BELLVITGE HOSPITAL: www.bellvitgehospital.cat

ALZHEIMER EUROPE: www.alzheimer-europe.org

FUNDACIÓ ACE: www.fundacioace.com

CENTRO DE REFERENCIA ESTATAL ALZHEIMER: http://www.crealzheimer.es/

IMSERSO: www.imserso.es

USZHEIMER: www.fundaciouszheimer.org

FUNDACIÓ REINA SOFIA: www.fundacionreinasofia.es

GENERALITAT de CATALUNYA, DEP. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

FEDERACIÓ ECOM: www.ecom.es

REVISTA DE NEUROLOGÍA: www.revneurol.com

Residencia Acomodare: www.acomodare.com/p/residencias/

Residencia Benviure: www.benviure.com/

Obra Social la Caixa: obrasocial.lacaixa.es/

Demencia en casa: http://www.demenciaencasa.com/ 

TITI (revista especializada en  el área del envejecimiento): http://www.2ti.es/

TODO ALZHEIMER: (informació general i consells sobre la malaltia): http://www.todoalzheimer.com/

ALZHEIMER’S ASSOCIATION:   http://www.alz.org/

JOURNAL OF ALZHIMER’S DISEASE: http://www.j-alz.com/

ENVELLIMENT SALUDABLE FUNDACIÓ AGRUPACIÓ: http://www.envellimentsaludable.com  

MÚSICA Y ALZHEIMER: http://www.musicayalzheimer.com/

AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA (ASPCAT): http://salutpublica.gencat.cat/ca/sobre_lagencia/Plans-estrategics/pinsap/Accions-eines-i-projectes-relacionats/actius-i-salut/