ca

1. Qui Som

Posem en el seu coneixement que la pàgina amb URL www.afabaix.org (en endavant, el “Lloc Web” o el “Portal”) és operada per l’Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer del Baix Llobregat (en endavant, “AFA Baix Llobregat “), el domicili es troba al Carrer Eusebi Soler nº 1, 1r, 1a, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). Podeu obtenir més informació sobre AFA Baix Llobregat través de la secció “Qui som”.

2. Contingut de la Política de Privacitat

2.1 Acceptació de la Política de Privacitat

L’usuari es compromet a acceptar i complir els termes i condicions especificats en la POLÍTICA DE PRIVACITAT. També es compromet a acceptar l’AVÍS LEGAL DEL PORTAL.

“L’accés i utilització del Lloc Web per l’usuari (en endavant,” l’Usuari “) suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir completament els termes i condicions recollits en la present Política de Privacitat, així com en el Avís Legal de Portal. Feu clic si desitja accedir a l’esmentat Avís Legal.

2.2 Descripció dels tractaments de dades que es realitzen a través del Portal

En aquest apartat, basant-se en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (“LOPD”), AFA Baix Llobregat comunica que és la responsable del fitxer automatitzat que posseeix les dades personals dels usuaris . També se’ls comunica als usuaris que les dades recollides a la web seran utilitzades per al manteniment, desenvolupament, control i millora de les relacions que mantingui amb l’associació i perquè el propi usuari pugui registrar-se en els serveis oferts, atendre consultes o sol·licituds d’informació.

També es posa en coneixement de l’usuari que en determinades qüestions, el web pretendrà recopilar informació personal a través de formularis amb la finalitat de mantenir-los informats, al que l’usuari podrà negar-se marcant d’una manera senzilla la casella per tal motiu o enviant un e -mail a l’adreça [email protected].

2.3 Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Posem en coneixement de l’Usuari que podrà exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades mitjançant la remissió d’una comunicació escrita, incloent còpia del seu Document Nacional d’Identitat, a l’adreça que s’indica a l’apartat primer de la present Política de Privacitat o a través del correu electrònic [email protected].

Així mateix, informem l’Usuari que pot revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades, sempre que legalment sigui procedent, mitjançant l’enviament d’una comunicació a AFA Baix Llobregat en els termes abans indicats.

2.4 Cookies

Posem en coneixement de l’Usuari que el Portal utilitza dispositius galeta a fi de personalitzar la disposició dels continguts que s’ofereixen a través del Lloc Web a les rutines de navegació i preferències de l’usuari.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d’informació relativa a les preferències determinades per un usuari durant la seva visita a una determinada pàgina web amb la finalitat de reconèixer-lo com usuari recurrent i personalitzar la seva experiència i l’ús per la seva part del nostre Portal. Les galetes es guardaran en el disc dur del seu ordinador fins que vostè les elimini.

L’informem que pot fàcilment rebutjar i eliminar les cookies instal·lades en el seu ordinador mitjançant la configuració del seu programa de navegació. En aquest sentit, els procediments per al bloqueig i eliminació de les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre i, en conseqüència, li preguem vagi a les instruccions facilitades pel fabricant del seu navegador d’Internet. En el cas que rebutgi l’ús de cookies podrà seguir utilitzant el nostre portal, si bé podrà tenir limitat l’ús d’algunes de les prestacions del lloc web.

2.5 Seguretat

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/estatal/common/pdfs/RD_1720_2007.pdf AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES.

Segons el que disposa el títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, AFA Baix Llobregat garanteix les mesures tècniques i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades dels usuaris i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos.