ca

Aconsegueixen identificar les neurones més vulnerables a la malaltia de l’Alzheimer

 

 

La malaltia de l’Alzheimer no té cura a dia d’avui, però això no vol dir que els científics no segueixin indagant per conèixer més sobre aquesta patologia neurodegenerativa.

Concretament, un nou estudi publicat a Nature ha aconseguit una troballa sense precedents: demostrar que unes neurones específiques són més vulnerables a la degeneració que la resta, segons explica el medi ScienceAlert.

Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors van dur a terme una anàlisi cerebral post mortem en persones que havien tingut Alzheimer.

El primer pas va ser buscar acumulacions d’una proteïna en concret, la proteïna tau, en diferents zones de el cervell, ja que aquestes són les causants de la mort cel·lular. Generalment, les àrees de cervell que presenten un major grau de degeneració són aquelles amb més acumulació de proteïnes tau.

Els científics van decidir centrar-se en dues regions cerebrals: l’escorça entorrinal, relacionada amb la memòria i la circumvolució frontal superior, amb l’autoconsciència, ja que aquestes proteïnes se solen agrupar en la primera zona a el principi de la malaltia, i en una fase més avançada en la segona.

La idea no era només conèixer quines cèl·lules eren més vulnerables, sinó també saber què les feia vulnerables i quan es tornaven així de febles.

Després d’examinar aquestes àrees van trobar que les cèl·lules més vulnerables a l’escorça entorrinal eren les neurones excitadores, encarregades de generar senyals d’acció en el cervell. Concretament, aquestes es reduïen a la meitat en les primeres etapes de l’Alzheimer.

Però això no és tot, sinó que a més aquestes neurones presentaven alts nivells d’una proteïna anomenada RORB (receptor alfa orfe relacionat amb retinoides) que no es trobava en la resta de cèl·lules, per la qual cosa van associar la seva presència a la vulnerabilitat de les mateixes.

La proteïna RORB pot activar o desactivar certes vies que poden conduir a malalties, de manera que per confirmar que són més febles els científics van examinar la circumvolució frontal superior, on les neurones excitadores eren també vulnerables si contenien nivells alts de RORB.

A més, els investigadors van estudiar altres tipus de neurones per assegurar-se que no existien altres que també experimentessin canvis, i van descobrir que els astròcits sí variaven a mesura que avançava la malaltia.

Els astròcits són molt importants per al cervell, ja que participen en processos com la regulació de l’activitat neuronal i la protecció de el cervell de malalties i infeccions. En aquest cas, les cèl·lules estaven molt més actives, cosa que només passa quan el cervell està malalt o infectat.

Tot i que aquest estudi es realitzi a partir de mostres de cervell d’homes amb un gen específic relacionat amb l’Alzheimer i no es pugui extrapolar a dones o persones amb antecedents genètics, es tracta d’un pas endavant per a la ciència.

Les troballes ajuden a comprendre millor quines cèl·lules són més vulnerables a la malaltia i podria ser un punt de partida perquè altres estudis es centrin en estudiar en profunditat la proteïna RORB ia ajudar a desenvolupar objectius per a possibles tractaments futurs.

 

 

Yaiza García García.

https://www.businessinsider.es/estudio-ha-identificado-neuronas-vulnerables-alzheimer-793909