ca

Acreditació del Centre Alois de Molins que comporta ajudes per als usuaris.

 

El Centre Alois de Molins -com ja ho estan els del Prat i Cornellà- ha estat recentment Acreditat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies perquè els usuaris del servei puguin accedir a la prestació econòmica vinculada al servei, és a dir, a una ajuda econòmica que es rep per pagar part de la plaça del Centre.

Així que aquelles famílies que tinguin concedida la llei de dependència poden consultar amb el seu treballadora social de referència dels Serveis Socials Municipals de la seva localitat per sol·licitar el canvi de PIA i poder beneficiar-se de la corresponent prestació econòmica.

Si necessiteu més informació podeu contactar amb el Centre Alois de Molins (Tel. 93.668.86.99 / [email protected]) o amb l’Àrea de Treball Social de l’Associació (93.379.00.22 / [email protected]).