ca
Notícies

Entitats de l’àmbit de l’Alzheimer reclamen més atenció a aquesta malaltia a Catalunya.

Amb motiu de la celebració de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, diferents entitats de l’àmbit de l’Alzheimer i de la gent gran d’arreu del territori català reclamen que l’Alzheimer i les altres demències siguin una prioritat en l’acció legislativa i en les polítiques públiques dels propers anys.

Així, des d’ACE Alzheimer Center, l’Associació de Familiars de persones amb Alzheimer i altres demències de Barcelona (AFAB), Alzheimer Catalunya Fundació, Fundació Pasqual Maragall i Fundació Uszheimer recalquen, en una carta oberta adreçada als candidats i candidates a les eleccions, que increment de la incidència de les demències i el seu impacte social és ja una qüestió fonamental i inajornable en un context de canvi demogràfic i envelliment de la població, motiu pel qual el seu abordatge ha d’ estar per sobre dels cicles electorals.

Aquestes entitats assenyalen que es calcula que entre 120.000 i 130.000 persones pateixen la malaltia d’Alzheimer i altres demències a Catalunya, afectant una de cada 10 persones de més de 65 anys i un terç de les majors de 85.

A més, el cost per pacient suposa uns 37.000 euros anuals, sent molt més alt en les etapes avançades de la malaltia, un cost que és assumit en un 87% per les famílies. A això s’ uneix que la legislació actual, el disseny dels serveis i els equipaments i les polítiques públiques no inclouen la perspectiva de les demències i les necessitats de les persones afectades i les seves famílies.

En aquest context, ACE Alzheimer Center, AFAB, FAFAC, Alzheimer Catalunya Fundació, Fundació Pasqual Maragall i Fundació Uszheime insten els candidats a establir un compromís ferm per un Pacte Nacional per lluitar contra l’Alzheimer i altres demències amb un abordatge integral que inclogui:

  • Impulsar una atenció integral i integrada social i sanitària de les persones amb Alzheimer i altres demències que inclogui un acompanyament efectiu de les mateixes i les seves famílies des de la recepció del diagnòstic.
  • Posar en marxa iniciatives de salut que afavoreixin el diagnòstic precoç i el seu tractament, d’aquesta manera aconseguirem reduir l’estigma associat a la malaltia
  • Modificar la cartera de serveis socials incloent recursos específics d’ atenció, informació, formació, assessorament, orientació i suport de les persones amb Alzheimer i altres demències, les seves famílies i les persones cuidadores.
  • Incloure la perspectiva de les demències en el disseny de les polítiques públiques per tal d’ afavorir la inclusió de la població afectada en els equipaments, serveis i urbanisme, sovint hostils a aquestes situacions.
  • Donar suport a les iniciatives socials emanades del teixit associatiu, dirigides a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per l’ Alzheimer i les seves conseqüències.
  • Incrementar la inversió en recerca en l’ àmbit de la malaltia d’ Alzheimer i altres demències, amb l’ objectiu de millorar la prevenció, el diagnòstic precoç i el tractament de la malaltia, incentivant l’ ecosistema de recerca i innovació existent.
  • Lluitar contra el maltractament de les persones amb demència i implementar actuacions per detectar i prevenir situacions d’ abús, negligència o explotació, també en l’ àmbit institucional.
  • Informar, sensibilitzar i alertar la societat sobre la malaltia d’ Alzheimer i les seves conseqüències, promovent una Catalunya inclusiva i respectuosa amb les persones afectades.

 

Diverses entitats reclamen més atenció a l’Alzheimer a Catalunya (geriatricarea.com)