ca

AFA Baix Llobregat participa al 7è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

 

Organitzat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGC) i el Departament de Benestar Social i Família, al Congrés van participar més de 600 persones de totes les comarques catalanes, entre les quals una delegació de 26 membres del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat i acompanyats pel Conseller de Política Territorial i Joventut del Baix Llobregat, Miguel Comino. AFA Baix Llobregat va ser-hi representada per la vicepresidenta i delegada de Sant Feliu, Victòria López. 

Van ser gairebé un miler les esmenes presentades pels 471 delegats i delegades d’arreu de Catalunya, als textos de les dues ponències del Congrés. D’aquestes esmenes, més d’un centenar eren provinents del Baix Llobregat on s’ha fet una feina intensa i acurada en el tractament de cadascun dels eixos d’aquest congrés a través de les comissions precongresuals que s’han fet a la comarca al llarg de l’any i en les que el Consell Comarcal s’ha cuidat de dinamitzar.

Així doncs, el Consell Consultiu Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant els 26 delegats i delegades al Congrés, va presentar més d’un centenar d’esmenes, la majoria de les quals van ser incorporades als textos definitius de les ponències del congrés. Les dues ponències eren:

• Ponència A: “Persona Societat i Benestar”, on es revisa el desenvolupament actual de la societat catalana i els nivells de benestar de la població en general, parant atenció especial en les persones grans.

• Ponència B: “La Catalunya del futur”, que mostra a la societat en general una visió àmplia de les persones grans en relació amb el país on viuen, com se l’imaginen i, per tant, què estan disposats a construir conjuntament amb la resta de la ciutadania.

El manifest final aprovat pel plenari del Congrés conté les principals conclusions i demandes que expressa el col•lectiu de persones grans de cara als pròxims quatre anys. El document esdevé el full de ruta que ha de guiar les polítiques públiques sectorials a curt i mitjà termini per tal de donar resposta als principals reptes, inquietuds i necessitats de la gent gran que viu a Catalunya.