ca

Ampliat el territori de la prova pilot de la Targeta Sanitària Integral “Cuida’m”.

                                       

 El CatSalut va iniciar el desembre de 2012 la prova pilot de la TSI Cuida’m a alguns centres de la província de Barcelona. Aquesta targeta sanitària individual permetrà identificar aquelles persones que, pel seu estat de salut o per les seves característiques específiques, necessiten una atenció diferenciada en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Durant aquesta prova pilot són els metges d’aquests centres els que fan la sol·licitud de la TSI Cuida’m per a aquelles persones amb demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat), discapacitat intel·lectual greu i profunda, discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista i/o dany cerebral. La sol·licitud es fa a proposta del metge o metgessa, si considera que la persona ha de disposar de la TSI Cuida’m, o bé a petició de la persona que en serà titular o del seu representant (familiar o tutor). Una vegada acceptada la sol·licitud, el titular rebrà la targeta al seu domicili.

L’objectiu de la TSI Cuida’m és permetre una atenció més adaptada a les necessitats d’aquestes persones, facilitar la seva relació amb els professionals i l’acompanyament per part dels seus familiars o cuidadors, sempre que ho permeti la situació clínica.

Des de l’inici de la prova pilot el desembre de 2012 s’hi han anat incorporant altres centres i territoris. A  partir d’aquest passat 1 de juny de 2014 s’ha ampliat el territori de la prova pilot, així doncs, a hores d’ara ja es du a terme a tot el territori de lles regions sanitàries Girona i  Catalunya Central, i s’ha ampliat el de la Regió Sanitària Barcelona. També, i en tots els centres d’aquesta zona, ja es pot fer la sol·licitud per a tots els diagnòstics previstos.

A continuació us detallem les zones: 

RS Girona: per a tot el territori de la RS i per a tots els diagnòstics recollits en Targeta Sanitaria Integral Cuida’m

RS Catalunya Central: per a tot el territori de la RS i per a tots els diagnòstics recollits en TSI Cuida’m

RS Barcelona: per al territori de les següents Àrees de Gestió Assistencial (AGA) i per tots els diagnòstics recollits en TSI Cuida’m:

24 Baix Llobregat Centre i Fontsanta – L’Hospitalet

•25 L’Hospitalet Sud i el Prat de Llobregat

•63 Baix Llobregat Litoral i Viladecans

•64 Baix Llobregat Litoral i Sant Boi

•33 Maresme Central

•30 Barcelonès Nord i Baix Maresme

•46 Barcelona Esquerra

Una vegada s’analitzin els resultats de la prova pilot, el projecte es podrà estendre a la resta de centres de Catalunya.