ca

Aquesta és la seqüència d’esdeveniments que ocorre més de 18 anys abans que l’alzhèimer causi símptomes.

 

Primerament, fins 18.9 anys abans del començament dels símptomes de demència, es comença a acumular entre les neurones una proteïna, la beta amiloide, que ha estat comparada amb el chapapote.

Després, 14.1 anys abans de l’inici del símptomes, les neurones comencen a acusar el dany i disminueix el metabolisme de la glucosa, la seva principal font d’energia.

Finalment ocorren les alteracions estructurals, que es poden veure a través d’imatges per ressonància magnètica. Aquest últim pas a la cascada que desencadena l’acumulació de beta amiloide s’observa fins 4.7 anys abans del començament esperat dels símptomes. 

 

L’ALZHEIMER, UNA MALALTIA SILENCIOSA I DE LLARGA EVOLUCIÓ

L’anterior és la forma en què avança la malaltia d’Alzheimer pel cervell dels malalts, de manera silenciosa, però implacable. Quan notem els primers senyals, la malaltia porta dècades desenvolupant-se.

La descripció ha estat publicada recentment a la revista The Lancet Neurology i es basa en informació obtinguda en una base dades de persones afectades per malaltia d’Alzheimer familiar.

Ells són portadors d’una mutació que els aboca irremeiablement a patir la malaltia.

El fet de saber per avançat qui acabarà desenvolupant alzhèimer i quan -a causa de que l’edat de començament sol ser estable entre membres d’una mateixa família-facilita que els investigadors puguin observar pas a pas què succeeix en el cervell dels afectats.

Per a aquest estudi, els científics van usar dades de neuroimatge de 229 portadors de mutacions que ocasionen alzhèimer i van comparar la seva evolució amb la informació de 148 membres d’aquestes famílies, però que no eren portadors de mutacions genètiques.

Es van analitzar dades provinents de tomografia per emissió de positrons, que permet mesurar l’acumulació de beta amiloide i el metabolisme de la glucosa, i d’imatges per ressonància magnètica; que reflecteix l’atròfia que va experimentant el cervell (canvis estructurals).

 

FINS 22 ANYS ABANS DE L’APARICIÓ ESTIMADA DELS SÍMPTOMES, ES DETECTEN DIFERÈNCIES ENTRE ELS PORTADORS I ELS NO PORTADORS

La primera diferència entre portadors i no portadors ja es va poder observar fins a 22 anys abans del començament estimat dels símptomes cognitius de la malaltia.

Es va tractar de l’acumulació anormal de beta amiloide en una regió cerebral que s’anomena precúneo o precuña, una àrea situada a l’escorça parietal.

Poc després, 21 anys abans de l’aparició dels símptomes, ja es notaven aquestes acumulacions en altres dues àrees, el gir del cíngol i en la zona medial de l’escorça orbitofrontal.

Crida l’atenció com algunes regions no van experimentar acumulació de beta amiloide, per exemple, el famós hipocamp (directament vinculat a la memòria) i no obstant això, sí van reflectir disfunció en el metabolisme de la glucosa.

La clau pot estar en una altra proteïna que no es va analitzar en aquest estudi, però que és clau en l’origen i evolució de l’Alzheimer: la tau.

S’ha observat que els dèficits de memòria poden predir més encertadament, si s’analitzen les acumulacions de cabdells tòxics que forma la proteïna tau en el cervell dels malalts.

Els autors de l’estudi ja van avançar al portal ALZFORUM que estan realitzant una investigació que inclou dades sobre l’acumulació de tau i sobre els canvis cognitius, el que segurament donarà una visió molt completa de tota l’evolució de la malaltia d’Alzheimer. 

 

PASSA EL MATEIX EN ELS CASOS D’ALZHEIMER ESPORÀDIC?

Els casos analitzats en aquest estudi tenen un origen genètic, ¿l’evolució és la mateixa en les persones en què la malaltia sorgeix després dels 65 anys i sense causa coneguda?

No se sap exactament. Simptomàticament s’ha observat que la malaltia transcorre de manera similar en tots dos grups, però hi ha altres factors associats a l’edat que poden influir en els que ocorre en el cervell, per exemple, alteracions vasculars.

Les bases de dades que porten anys desenvolupant-se, segurament ajudaran a aclarir aquest punt en el futur.

Mentrestant, recomanem accedir a l’estudi original mitjançant aquest link i observar el vídeo adjunt, que mostra com les acumulacions de beta amiloide van cobrint tota l’escorça cerebral. Impressionant.

 

 

 

Fuente: www.infotiti.com