ca
Notícies

Aspectes destacats de la Conferència Internacional d’Associacions d’Alzheimer 2022 (AAIC22)

Una nova investigació presentada a la Conferència Internacional de l’Associació d’Alzheimer [Alzheimer’s Association International Conference® (AAIC®)] 2022 es va centrar en l’amplitud de la investigació sobre l’Alzheimer i la demència, inclosa la biologia bàsica de l’envelliment i el cervell, els factors de risc i les estratègies de prevenció, així com la cura i el benestar en viure amb la malaltia.

L’AAIC és el principal fòrum anual per a la presentació i el debat de les darreres investigacions sobre Alzheimer i demència. L’esdeveniment híbrid de la conferència d’aquest any va tenir lloc de manera virtual i presencial a San Diego i va atreure més de 9.500 assistents i més de 4.000 presentacions científiques.

“Gràcies a la inversió rècord en investigació pública i privada, és un moment emocionant per a la investigació sobre Alzheimer i demència”, va afirmar Heather M. Snyder, Ph.D., vicepresidenta de relacions mèdiques i científiques de l’Associació d’Alzheimer. “Els investigadors aprofundeixen la nostra comprensió sobre la malaltia mitjançant l’exploració de biomarcadors, el descobriment de possibles maneres de reduir el risc i el treball per portar els tractaments prometedors i les eines de diagnòstic a la fase de proves clíniques. L’Associació d’Alzheimer lidera la lluita per mitjà de finançament, convocatòries, publicacions, aliances, promoció i serveis”.

Avenços en tractaments i resultats d’assaigs clínics

L’Associació d’Alzheimer va destacar els resultats d’una gran varietat d’assajos clínics a l’AAIC 2022. Fomentar i donar suport a una línia diversa de tractaments és fonamental per aconseguir la visió de l’associació d’un món sense Alzheimer ni altres demències. A continuació es detallen dos exemples:

L’estudi EXERT és l’estudi de fase 3 més perllongat de la història sobre exercici en adults grans amb deteriorament cognitiu lleu (DCL). Els resultats, informats per primera vegada a l’AAIC 2022, són especialment rellevants ja que l’assaig es va dur a terme durant la pandèmia de la COVID-19: el 80% dels participants va complir el seu règim d’exercicis i va completar l’estudi. Després de 12 mesos, les persones amb DCL tant al grup d’intervenció amb exercici aeròbic com al que va realitzar estiraments no van presentar deteriorament cognitiu. Un grup comparatiu d’altres adults grans amb DCL va mostrar un deteriorament cognitiu significatiu durant 12 mesos. Les troballes de l’estudi EXERT suggereixen que l’activitat física regular, fins i tot l’activitat moderada o lleu com els estiraments, pot protegir les cèl·lules cerebrals contra el dany.

A l’AAIC 2022, T3D Therapeutics va informar de resultats provisionals positius del seu assaig de fase 2 de T3D-959, que busca superar la resistència a la insulina al cervell i restaurar la salut metabòlica d’aquest òrgan. Els resultats preliminars són encoratjadors i s’esperen resultats finals per al 2023. A mesura que s’ampliï la comprensió dels fonaments biològics de l’Alzheimer, també s’ampliarà l’oportunitat d’avançar en enfocaments nous com el T3D-959.

També a l’AAIC, l’Associació d’Alzheimer va anunciar el llançament de la Xarxa per al tractament i diagnòstic de l’Alzheimer(ALZ-NET), que recopilarà dades clíniques i de seguretat a llarg termini dels pacients tractats amb teràpies contra la malaltia d’Alzheimer aprovades per la FDA en entorns clínics del món real. ALZ-NET és la primera xarxa desenvolupada específicament per als nous tractaments de l’Alzheimer aprovats per la FDA, i aplega evidències sobre l’efectivitat i els efectes secundaris d’aquestes teràpies durant un llarg període de temps.

Les experiències de racisme s’associen amb la mala memòria i l’augment del deteriorament cognitiu

Les experiències de racisme estructural, interpersonal i institucional s’associen amb menors puntuacions de memòria i pitjor cognició a mitjana i avançada edat, especialment entre les persones afroamericanes.

  • En un estudi amb gairebé mil adults de mitjana edat membres d’una comunitat (55 % llatins; 23 % afroamericans; 19 % caucàsics), l’exposició al racisme interpersonal i institucional es va associar amb puntuacions de memòria més baixes; les associacions van ser més fortes als afroamericans. Les experiències de racisme estructural es van associar amb una menor memòria episòdica entre tots els grups racials i ètnics inclosos a l’estudi.
  • En un estudi amb 445 persones asiàtiques, afroamericanes, llatines, caucàsiques i multiracials de 90 anys o més, les persones que van experimentar una àmplia discriminació al llarg de la vida van mostrar una pitjor memòria a llarg termini a la seva etapa senil en comparació amb aquelles que van experimentar poca o nul·la discriminació.

Els antecedents de trastorns hipertensius durant l’embaràs es relacionen amb l’augment del risc de demència

Els trastorns hipertensius de l’embaràs (HDP) – condicions d’alta pressió arterial com hipertensió crònica/gestacional i preeclàmpsia- s’han relacionat fortament amb malalties cardíaques a l’etapa senil, però anteriorment pocs estudis havien relacionat aquests trastorns amb la cognició. Segons diversos estudis presentats a l’AAIC 2022, les experiències de trastorns d’hipertensió durant l’embaràs s’associen amb més risc de demència vascular i envelliment cerebral accelerat:

  • Les dones amb antecedents d’HDP van ser més propenses a desenvolupar demència vascular —una disminució en les habilitats cognitives causada per condicions que bloquegen o redueixen el flux sanguini cap al cervell— més tard a la seva vida, en comparació amb les dones que no van experimentar hipertensió en l’embaràs.
  • L’experiència del HDP, específicament la hipertensió arterial durant l’embaràs, es va associar amb una patologia de la matèria blanca, un predictor del deteriorament cognitiu accelerat, 15 anys després de l’embaràs.
  • Les dones amb preeclàmpsia greu van presentar nivells significativament més alts de beta amiloide, un canvi cerebral relacionat amb l’Alzheimer, mesurats a la sang en comparació amb les dones que no van presentar hipertensió a l’embarassos.

La pèrdua persistent d’olfacte a causa de la COVID-19 està estretament relacionada amb problemes cognitius de llarga durada i les estades a la UCI poden duplicar el risc de demència en els adults grans

Diversos estudis presentats a l’AAIC 2022 van revelar nous coneixements sobre factors que podrien predir, augmentar o protegir contra l’impacte de la COVID-19 i la pandèmia a la memòria i les habilitats cognitives. Un grup de recerca d’Argentina va descobrir que la pèrdua persistent del sentit de l’olfacte pot ser un millor predictor del deteriorament cognitiu i funcional a llarg termini que la gravetat de la malaltia inicial de la COVID-19. En una gran mostra de població d’un estudi de nou països llatinoamericans, experimentar un canvi positiu a la vida durant la pandèmia, com poder gaudir més temps de qualitat amb amics i familiars, va reduir l’impacte negatiu de la pandèmia a la memòria i les habilitats cognitives. Finalment, l’hospitalització a la unitat de cures intensives (UCI) es va associar amb el doble de risc de demència en adults grans, segons el Rush Alzheimer’s Disease Center de Chicago. Aquestes troballes podrien ser significatives a causa de l’enorme augment de les hospitalitzacions a l’UCI durant la pandèmia de la COVID-19.

Els aliments ultraprocessats poden accelerar el deteriorament cognitiu

Un estudi presentat a l’AAIC 2022 informa que les persones que consumeixen grans quantitats d’aliments ultraprocessats tenen una disminució més ràpida de la cognició. Els investigadors van estudiar 10.775 persones durant vuit anys i van descobrir que l’alt consum (més del 20% de la ingesta diària) d’aliments ultraprocessats va provocar una disminució 28% més ràpida en les puntuacions cognitives globals, que inclouen la memòria, la fluïdesa verbal i la funció executiva. Els aliments ultraprocessats son fruit de processos industrials complexos i contenen grans quantitats de greixos, sucre, sal, saboritzants/colorants artificials, estabilitzadors i/o preservants. Entre els exemples s’inclouen les gasoses, els cereals per esmorzar, el pa blanc, les patates fregides i aliments congelats “brossa”.

El menor nivell socioeconòmic i els baixos salaris persistents es relacionen amb el risc de demència i la disminució més ràpida de la memòria

El nivell socioeconòmic (NSE) -que reflecteix els nivells socials i econòmics de la dimensió laboral d’una persona i de l’accés econòmic d’una persona o família als recursos i la posició social- s’ha relacionat amb la salut i el benestar físic i psicològic . Les males condicions socioeconòmiques, inclosos els desavantatges del barri on es viu i els baixos salaris persistents, s’associen amb un risc més alt de demència, un menor rendiment cognitiu i un descens més ràpid de la memòria, segons diversos estudis:

  • Les persones que experimenten una alta carència socioeconòmica -mesurat utilitzant indicadors d’ingrés/riquesa, taxes de desocupació, propietat d’automòbil/habitatge i el nombre de persones que viuen a una mateixa llar- tenen una probabilitat significativament més gran de desenvolupar demència en comparació amb les persones de millor nivell socioeconòmic, fins i tot amb alt risc genètic.
  • Els recursos de menor qualitat pel que fa al barri de residència i la dificultat per finançar les necessitats bàsiques es van associar amb menors puntuacions en les proves cognitives de les persones afroamericanes i llatines.
  • En comparació amb els treballadors que reben salaris més alts, els empleats que guanyen salaris baixos de manera sostinguda van experimentar una disminució de la memòria molt més ràpida en l’edat avançada.
  • Un NSE més gran dels pares es va associar amb una resiliència més alta davant els efectes negatius del marcador d’Alzheimer ptau-181, una millor funció executiva basal i un deteriorament cognitiu més lent en l’etapa senil.

 

Quant a la Conferència Internacional de l’Associació d’Alzheimer [Alzheimer’s Association International Conference® (AAIC®)]

La Conferència Internacional de l’Associació d’Alzheimer (AAIC) és la reunió d’investigadors més gran del món centrada en l’Alzheimer i altres formes de demència. Com a part del programa de recerca de l’Associació, l’AAIC actua com a catalitzador per generar coneixements nous sobre la demència i fomentar una comunitat de recerca vital i col·legial.
Pàgina d’inici de l’AAIC 2022: www.alz.org/aaic/ Sala de premsa de l’AAIC 2022: www.alz.org/aaic/pressroom.asp Hashtag de l’AAIC 2022: #AAIC22

Quant a l’Associació d’Alzheimer (Alzheimer’s Association®)

L’Associació d’Alzheimer (Alzheimer’s Association) és una organització mundial voluntària de salut dedicada a l’atenció, el suport i la investigació de l’Alzheimer. La nostra missió és liderar el camí per acabar amb l’Alzheimer i totes les altres formes de demència, mitjançant l’acceleració de les investigacions globals, l’impuls de la reducció dels riscos i la detecció primerenca, així com en maximitzar l’atenció i el suport de qualitat. La nostra visió és un món sense Alzheimer ni qualsevol altra forma de demència (a world without Alzheimer’s and all other dementia®).Visiti alz.org o truqui al 800.272.3900.

 

Font: Alzheimer’s Association

Traducció al català: X.R.