ca

Com la menopausa influeix en el risc d’Alzheimer de les dones.

 

Ni totes les dones desenvolupen Alzheimer ni tots els malalts d’Alzheimer són dones, però sí que és veritat que les dones representen al voltant de 2/3 de la població d’afectats per aquesta malaltia.

També se sap que el deteriorament cognitiu de les dones amb Alzheimer passa més acceleradament que en els homes, i fins i tot, alguns estudis han suggerit que la càrrega de proteïnes tòxiques relacionades amb l’Alzheimer és més gran en elles.

Per què? Doncs no tenim una resposta segura, però sí una hipòtesi gairebé  natural: la menopausa, aquesta manifestació de l’envelliment biològic que porta aparellats canvis neuroendocrins dràstics les fan més vulnerables.

Una nova investigació, publicada a la revista PLOS ONE, va identificar i va correlacionar alguns dels canvis que es donen durant la transició de la perimenopausa a la menopausa amb la malaltia d’Alzheimer ¿Les seves conclusions? Segons l’autora principal de la publicació, la Dra. Lisa Mosconi:” Aquest estudi suggereix que pot haver-hi una finestra d’oportunitat crítica, quan les dones estan sobre els 40 i 50 anys, per detectar signes metabòlics de major risc d’Alzheimer i aplicar estratègies per reduir aquest risc “.

 

CANVIS BIOENERGÈTICS AUGMENTANT EL RISC DE ALZHEIMER

Sabies que una de les senyals biològiques emprades per diagnosticar l’Alzheimer és el metabolisme de la glucosa? Els metges es fixen si el cervell està processant bé la glucosa, que és font d’energia principal de les cèl·lules.

Se sap que des de molt d’hora en l’Alzheimer el metabolisme de la glucosa està alterat, per aquest motiu s’ha convertit en un biomarcador que ajuda a diagnosticar la malaltia.

Saps què més altera el metabolisme de la glucosa? Doncs la menopausa. I a sobre ho fa en àrees claus relacionades amb la malaltia d’Alzheimer, segons va trobar aquesta nova investigació.

Els científics van realitzar estudis neuroendocrins i neuropsicològics a 43 dones, que es dividien en els següents grups:

  • Premenopausa (15): correspon al període reproductiu de la dona.
  • Perimenopausa (14): o transició menopàusica, comprèn el període que va des de les primeres alteracions menstruals fins a un any després del cessament definitiu d’aquest procés.
  • Postmenopausa (14): comprèn el període posterior a l’última regla.

Van observar que, en comparació amb les dones en la premenopausa, aquelles que eren a la perimenopausa o la postmenopausa tenien alteracions en el metabolisme de la glucosa en àrees cerebrals involucrades en la malaltia d’Alzheimer.

Els investigadors van trobar que estava alterada l’activitat de les mitocòndries, que també intervenen en el procés de producció d’energia per a la cèl·lula. Més interessant encara: tots aquests marcadors van correlacionar amb les puntuacions obtingudes pels participants en proves de memòria, de manera que com més alteracions neuroendocrines es detectaven, la memòria semblava estar més afectada.

Això vol dir que la menopausa causa Alzheimer? Doncs no, és evident que no totes les dones desenvolupen la malaltia, però sí que pot significar que els canvis neuroendocrins que experimentem les dones al voltant de la menopausa ens faci més vulnerables.

 

QUÈ FER PER DISMINUIR EL RISC DE ALZHEIMER DE LES DONES?

Segons la Mosconi: “El nostre treball indica que les dones poden necessitar antioxidants per protegir la seva activitat cerebral i mitocondrial en combinació amb estratègies per mantenir els nivells d’estrogen”.

La teràpia de substitució hormonal de moment no ha mostrat ser efectiva disminuint el risc d’Alzheimer en les dones, però els investigadors creuen que és una estratègia que mereix ser més investigada, sobretot posant el focus en la intervenció primerenca.

 

font:www.infotiti.com // TRaducció al català: X. R.