ca
Notícies

Com predir el deteriorament cognitiu amb una senzilla prova

Un estudi publicat per ‘Neurology’ ha descobert que un test senzill desvetlla el risc de desenvolupar deteriorament cognitiu en el futur.

 

Un estudi publicat online per Neurology, la revista de l’Acadèmia Americana de Neurologia, ha descobert que es pot predir amb un test senzill el risc de desenvolupar deteriorament cognitiu en el futur.

“Cada vegada hi ha més proves que algunes persones que no tenen problemes de pensament ni de memòria poden tenir en realitat signes molt subtils de deteriorament cognitiu primerenc. En el nostre estudi, una prova de memòria sensible i senzilla va predir el risc de desenvolupar deteriorament cognitiu en persones que, per la resta, es considerava que tenien una cognició normal”, assenyala l’autora de l’estudi, la doctora Ellen Grober, de la Facultat de Medicina Albert Einstein.

En l’estudi van participar 969 persones amb una edat mitjana de 69 anys sense problemes de pensament o memòria a l’inici de la investigació. Se’ls va sotmetre a una senzilla prova de memòria i se’ls va fer un seguiment de fins a 10 anys.

La prova consta de dues fases. En la fase d’estudi, es mostren a les persones quatre targetes, cadascuna amb dibuixos de quatre elements. Se’ ls demana que identifiquin l’ element que pertany a una categoria determinada. Per exemple, els participants nomenarien l’article “uvas” després que se’ls demanés que identifiquessin una “fruita”.

Per a la fase de prova, primer es demana als participants que recordin els elements. Això mesura la seva capacitat per recuperar informació. A continuació, en el cas dels ítems que no recorden, se’ls donen claus de categoria. Aquesta fase mesura l’ emmagatzematge de la memòria.

CINC ESTADIS

Els participants es van dividir en cinc grups, o estadis del zero al quatre, en funció de les seves puntuacions en les proves, com a part del sistema d’estadis de deteriorament de la memòria objectiva (SOMI). L’estadi zero representa l’absència de problemes de memòria.

Els estadis un i dos reflecteixen una dificultat creixent per recuperar records, que pot precedir la demència entre cinc i vuit anys. Aquests participants continuen sent capaços de recordar elements quan se’ls donen pistes. Als estadis tercer i quart, les persones no poden recordar tots els elements ni tan sols quan se’ls donen pistes. Aquestes fases precedeixen la demència entre un i tres anys.

El 47% dels participants es trobava en la fase zero, el 35% en la fase u, el 13% en la fase dos i el 5% en les fases tres i quatre combinades. Dels participants, 234 persones van desenvolupar deteriorament cognitiu.

Després d’ajustar per edat, sexe, educació i un gen que afecta el risc de patir Alzheimer, l’APOE4, els investigadors van descobrir que, en comparació amb les persones que es trobaven a l’estadi zero de SOMI, les que estaven als estadis un i dos tenien el doble de probabilitats de desenvolupar deteriorament cognitiu. Les persones que es trobaven als estadis tres i quatre tenien tres vegades més probabilitats de desenvolupar deteriorament cognitiu.

EVOLUCIÓ EN 10 ANYS

Després d’ajustar els biomarcadors de la malaltia d’Alzheimer, com les plaques amiloides cerebrals i els ovillos de tau, el sistema SOMI va seguir predient un major risc de deteriorament cognitiu.

Els investigadors van calcular que, al cap de 10 anys, al voltant del 72% dels pacients als estadis tercer i quart haurien desenvolupat deteriorament cognitiu, davant el 57% dels que es trobaven al segon estadi, el 35% dels que estaven al primer i el 21% dels que estaven a l’estadi zero.

“Els nostres resultats donen suport a l’ús del sistema SOMI per identificar les persones amb més probabilitats de desenvolupar deteriorament cognitiu. Detectar el deteriorament cognitiu en les seves fases més primerenques és beneficiós per als investigadors que estudien tractaments. També podria beneficiar aquelles persones a les quals se’ls detecti un major risc, consultant amb el seu metge i implementant intervencions per promoure un envelliment cerebral saludable”, afirma Grober.

Cómo predecir el deterioro cognitivo con una sencilla prueba | Salud (elmundo.es)