ca
Notícies

Consells per a una bona comunicació amb persones amb Alzheimer.

 

Les persones amb Alzheimer presenten dificultats per comunicar-se que augmenten a mesura que progressa la malaltia. Establir amb elles una bona comunicació és fonamental per evitar l’ aïllament al qual sovint condueix la malaltia i afavorir la seva vinculació amb l’ entorn. Per això, us aportem alguns consells per millorar la comunicació amb les persones amb Alzheimer, orientats a facilitar la interacció entre els qui tenen cura i les persones afectades.

Comunicar-se adequadament amb una persona amb Alzheimer requereix molta paciència i, no saber com fer-ho, pot generar estrès en les persones cuidadores. És fonamental entendre com la malaltia afecta el llenguatge i conèixer estratègies que facilitin la comunicació.

Com pot afectar l’Alzheimer a la comunicació
L’ Alzheimer altera progressivament el llenguatge, tant en l’ expressió com en la comprensió. A més la conducta esdevé una forma alternativa de comunicació quan la persona no és capaç d’ usar les paraules per comunicar-se de manera efectiva.

És important també tenir en compte que, als problemes cognitius, es poden afegir problemes sensorials, com disminució auditiva o visual, que poden dificultar encara més el procés de comunicació. Per això, s’ han de realitzar totes les revisions mèdiques i adoptar les mesures de correcció adequades, com per exemple l’ ús d’ audiòfons o ulleres.

Consells per potenciar la comunicació amb persones amb Alzheimer
Les estratègies comunicatives s’ han d’ adaptar a cada persona i a l’ evolució de la malaltia. Perquè la comunicació sigui més efectiva, podem seguir una sèrie de recomanacions. L’objectiu és comprendre millor les necessitats, desitjos i emocions de la persona amb Alzheimer.

Mostrar un interès genuí per allò que la persona afectada intenta comunicar
Així, es pot facilitar l’ expressió dels seus desitjos, necessitats, emocions i sensacions, la qual cosa és clau per al seu benestar.

Evitar o minimitzar els entorns sorollosos
Un ambient sorollós, amb molta gent o amb diverses converses alhora, suposa una dificultat afegida en la comunicació.

Donar temps, facilitar i no interrompre
Si es perd la paciència i s’acaben les frases per ella, perdrem els detalls i podem estar impactant negativament en la seva autoestima i seguretat en si mateixa.

Una opció és facilitar alternatives a les paraules que la persona no pot evocar. Imaginem que, estant a casa, inicia aquesta frase i no aconsegueix acabar-la perquè no troba la paraula adequada: “Vull posar-me la …”. Podem suggerir-li, pausadament: “la bata?… ¿la jaqueta?”. O formular preguntes senzilles que poden ajudar-lo a expressar el que vol, fomentant així la seva confiança i orientar-nos sobre el que pretén transmetre.

Seguint amb el mateix exemple, podem indagar: “Tens fred?”. Ara bé, si no és per facilitar la seva expressió davant d’una franca dificultat, és molt important procurar no interrompre’l quan ha començat a dir alguna cosa, ja que pot fer-li oblidar el que volia expressar.

Preguntar amb opcions de resposta concretes, que pugui respondre amb “sí” o “no”
O donar-li a escollir entre diferents opcions. Per exemple, “Estàs cansat?”, en lloc de: “Què et passa?”, o: “Què prefereixes: maduixes o mandarina?”, en comptes de preguntar: “Quina fruita vols?”

Repetir els missatges tantes vegades com calgui
Procurant fer-ho sempre amb les mateixes paraules, excepte si ens adonem que no comprèn algun dels termes. Si canviem constantment la forma de preguntar, sense esperar que pugui processar la informació que ja se li ha donat, podem confondre-la encara més.

Potenciar la comunicació no verbal
Exagerar intencionadament l’ expressió facial i els gestos, o modular el volum o el to de veu, facilitarà que la persona afectada comprengui el missatge que li estem transmetent. Pot ser útil pensar en aquells recursos que fem servir quan tractem de comunicar-nos amb algú i no dominem prou el seu idioma.

Evitar la confrontació amb l’ evidència
Cal recordar sempre que l’actitud de la persona amb Alzheimer normalment no depèn de la seva voluntat. Frases com: “Una altra vegada? Ja m’ho has preguntat tres vegades!” o: “Com pot ser que no t’acordes?”, quan és la malaltia la que el porta a aquesta situació, només condueixen a generar frustració, irritabilitat, tristesa i retraïment.

Mantenir la calma i posar-se al seu lloc
Cal empatitzar amb la persona amb Alzheimer. No podem pretendre que ella es posi al nostre lloc, ja que li resulta impossible fer-ho, mentre que nosaltres, tot i que no sempre és fàcil, sí que podem fer-ho.

De vegades és preferible canviar d’activitat o provar de dur-la a terme en un altre moment abans que entrar en una dinàmica conflictiva que només complicarà més la situació. En ocasions, també, les persones amb Alzheimer poden dir coses ofensives. Més que tractar-se d’alguna cosa que pensen o senten, determinats exabruptes s’han d’interpretar com un mecanisme de defensa, especialment quan se senten acorralats, confusos, o es troben enmig d’una discussió que no poden comprendre.

També és possible que la persona amb Alzheimer no sigui capaç de comunicar-se verbalment però si a través de les seves accions, de la seva conducta. Observar és clau en aquest sentit.

Aquests consells ens resultaran d’ajuda per millorar la comunicació amb persones amb Alzheimer, tant en les primeres fases com en estadis més avançats de la malaltia, adaptant-los segons l’evolució.

 

 

Consells per a una bona comunicació amb persones amb Alzheimer (fpmaragall.org)