ca

Constaten que un component de l’anestèsia pot afavorir el desenvolupament d’Alzheimer

 

Durant el desenvolupament i la progressió de la malaltia d’Alzheimer, la proteïna tau s’acumula i s’estén pel cervell. La comprensió dels mecanismes subjacents a la propagació de tau i les seves conseqüències podrien ajudar a el desenvolupament de noves estratègies de prevenció i tractament d’aquesta malaltia i altres formes de demència.

Ara, investigadors de l’Hospital General de Massachusetts (Estats Units) mostren que l’anestèsia pot afectar la propagació de la proteïna tau en el cervell, el que al seu torn afavoreix l’aparició de l’Alzheimer.

Expliquen que la inflamació té un paper important en l’Alzheimer, i es creu que les cèl·lules microglials, cèl·lules immunitàries que resideixen al cervell, participen en aquest procés a l’produir interleucina 6 (IL-6).

Per comprovar si tau estimula la microglia per impulsar el desenvolupament d’Alzheimer, van realitzar experiments amb l’anestèsic inhalat Sevoflurano. Treballs anteriors van demostrar que aquest fàrmac pot provocar un canvi en la proteïna tau, concretament, la fosforilació o addició de fosfat, que condueix a la deterioració cognitiva en ratolins. Altres investigadors també han descobert que el Sevoflurano i alguns altres anestèsics poden afectar la funció cognitiva.

En aquest estudi, publicat a Communications Biology, l’equip va desenvolupar un mètode innovador per mesurar els nivells de tau, denominat tecnologia de nano-llamps. “És ultrasensible, requereix un volum petit i pot mesurar concentracions baixes de molècules, incloses tau i tau fosforilada”, explica el coautor principal, Feng Liang.

El grup va realitzar experiments en ratolins i cèl·lules, i va descobrir que el Sevoflurano fa que tau abandoni les neurones i entri en la microglia, on estimula la producció d’IL-6 per part de les cèl·lules, el que al seu torn provoca inflamació i deteriorament cognitiu . El tràfic de tau des de les neurones a la microglia implica la fosforilació de tau i l’alliberament de vesícules extracel·lulars.

“Aquestes dades demostren la propagació de tau associada a l’anestèsia i les seves conseqüències. Aquesta propagació de tau podria evitar-se amb inhibidors de la fosforilació de tau o de la generació de vesícules extracel·lulars”, apunta un altre dels autors principals, Zhongcong Xie.

El Sevoflurano no va augmentar l’alliberament de lactat deshidrogenasa, 1 molècula de mida i pes similars als de tau, a les neurones. “Aquesta troballa indica que les membranes de les cèl·lules neuronals i la viabilitat cel·lular no es van veure compromeses pel tractament amb Sevoflurano i que la fuita de tau induïda pel Sevoflurano no va ser un procés passiu”, afegeix un altre dels autors, Yuanlin Dong.

Un altre anestèsic inhalat, el desflurano, no va tenir els mateixos efectes que el Sevoflurano. “Els nostres resultats suggereixen que els anestèsics Sevoflurano i desflurano poden tenir impactes diferents en la fosforilació de tau i en la seva propagació. I el que és més important, el Sevoflurano pot utilitzar-se com una eina clínicament rellevant per estudiar la propagació de tau i els seus mecanismes subjacents . Esperem que aquest treball condueixi a més investigacions sobre l’anestèsia, les proteïnes tau i la malaltia d’Alzheimer que, en última instància, milloraran l’atenció als pacients “, conclou Xie.

 

 

https://www.cordobabn.com/articulo/salud/anestesico-sevoflurano-favorece-propagacion-proteina-tau-cerebro-mecanismo-clave-alzheimer/20210523145234093408.html