ca
Sense categoria

Descobreixen una proteïna per revertir la pèrdua de memòria

Un estudi mostra com el líquid cefalorraquidi jove millora la memòria, cosa que pot ajudar al tractament de la demència

Més a prop de l’eterna joventut. Un equip científic ha descobert una proteïna per revertir la pèrdua de memòria, tal com revela l’estudi publicat aquest dimecres a la revista Nature. La qüestió aquí és que així com el cervell envelleix, el deteriorament cognitiu augmenta juntament amb el risc de demència i malalties neurodegeneratives. Però ara s’ha constatat en ratolins com el líquid cefalorraquidi d’animals joves millora la memòria dels vells. Segons els autors de la recerca, les millores en la memòria que s’observen en els ratolins vells que reben líquid cefalorraquidi dels més joves poden atribuir-se als factors de creixement (proteïnes) que han demostrat restaurar la funció de les cèl·lules neuronals.

Així doncs, els resultats mostren les possibles propietats rejovenidores del líquid cefalorraquidi jove per al cervell que envelleix. Amb l’envelliment augmenta el deteriorament cognitiu i el risc tant de demència com de malalties neurodegeneratives. Comprendre com els factors sistèmics afecten el cervell durant la vida ha aplanat el camí per a possibles tractaments per frenar l’envelliment cerebral. Cal tenir en compte que el líquid cefalorraquidi circula pels espais buits del cervell, la medul·la espinal i entre dues de les meninges. Forma part de l’entorn immediat del cervell i proporciona a les cèl·lules cerebrals nutrients, molècules de senyalització i factors de creixement. Tanmateix, el seu paper en l’envelliment cerebral encara no es coneix gaire bé.

Tractament de la demència
L’equip de Tony Wyss-Coray, de la Universitat d’Stanford (EUA), ha volgut comprovar les possibles propietats rejovenidores del líquid cefalorraquidi. Per fer-ho, ha infós líquid de ratolins joves (de deu setmanes) en els cervells de ratolins vells (de 18 mesos) i ha constatat que el tractament millora la funció de memòria dels animals més grans. El líquid de ratolins joves va augmentar l’estimulació de les cèl·lules anomenades precursores d’oligodendròcits dins l’hipocamp, el centre de la memòria del cervell. Aquestes cèl·lules tenen potencial de regenerar oligodendròcits (una mena de cèl·lula neuronal) i mielina (un material greixós que protegeix les cèl·lules nervioses).

Per determinar els mecanismes que subjauen a aquests efectes, els experts van examinar les vies de senyalització activades pel líquid cefalorraquidi jove. Llavors, els autors de l’estudi van descobrir que un factor de transcripció (les proteïnes que participen en la regulació de l’ADN) conegut com a SRF intercedeix en els efectes del líquid jove a les cèl·lules precursores d’oligodendròcits. L’expressió d’aquest factor es va veure disminuïda a l’hipocamp dels ratolins més vells. Alhora, identifiquen un factor de creixement (proteïnes essencials en els processos de reparació cel·lular) conegut com a Fgf17 com a candidat a induir la citada senyalització. L’activitat de Fgf17 també es va veure disminuïda en els ratolins envellits. Amb tot, els autors conclouen que els resultats identifiquen el Fgf17 com a possible factor de rejoveniment per al cervell que envelleix. “L’estudi no només implica que el Fgf17 té potencial com a diana terapèutica, sinó que també suggereix que les vies d’administració de fàrmacs que permeten que les teràpies accedeixin directament al líquid cefalorraquidi podrien ser beneficioses en el tractament de la demència”, escriuen les investigadores Miriam Zawadzki i Maria Lehtinen a Nature.

 

Berto Sagrera

https://www.elnacional.cat/ca/salut/descobreixen-proteina-revertir-perdua-memoria_755667_102.html