ca

Desenvolupen dues proves de memòria que ajuden a identificar persones amb més risc d’Alzheimer.

 

Investigadors de la Universitat de Hèlsinki (Finlàndia) han aconseguit fer més precís el diagnòstic de possible deteriorament cognitiu lleu associat a l’Alzheimer sigui més precís. Aquestes proves de memòria ajudaran a identificar les persones amb un major risc de rebre un diagnòstic d’Alzheimer en els propers tres anys.

El deteriorament cognitiu lleu és una condició heterogènia: pot ser reversible o permanent, però també s’associa amb un major risc de demència, en particular d’Alzheimer. “L’ús de dues proves de memòria va millorar notablement la precisió del pronòstic per al diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer i l’atròfia cerebral en els lòbuls temporals medials durant un període de seguiment de tres anys”, apunta un dels científics responsables de l’estudi, Eero Vuoksimaa.

L’estudi va utilitzar dades recopilades als Estats Units sota la Iniciativa de Neuroimatge de la Malaltia d’Alzheimer (ADNI, per les sigles en anglès), que comprèn 230 individus cognitivament normals i 394 amb deteriorament cognitiu lleu en base a un rendiment deficient de la memòria en una prova de memòria episòdica.

Aquells amb deteriorament cognitiu lleu es van dividir en dos grups en funció de si el seu rendiment de la memòria es va veure afectat només en una prova (record d’història) o dues (record d’història i record d’una llista de paraules). Els investigadors van investigar les diferències entre els grups en termes de biomarcadors de líquid cefaloraquidi en Alzheimer, i van trobar que els que van tenir un pitjor acompliment en les dues proves de memòria episòdica s’assemblaven més als pacients d’Alzheimer que als que només van obtenir mals resultats en la prova de memòria.

“Durant l’etapa de seguiment, l’atròfia cerebral en els lòbuls temporals medials d’aquells que només van tenir un acompliment deficient en la prova de record de la història no va diferir dels participants cognitivament sans, mentre que en els que van tenir un acompliment deficient tant en el record de la història com en la llista de paraules en les proves, l’atròfia cerebral va ser més ràpida “, explica Vuoksimaa.

La malaltia d’Alzheimer es va diagnosticar en aproximadament la meitat dels participants que van tenir un baix rendiment en les dues proves de memòria episòdiques dins el període d’estudi de tres anys, mentre que només el 16 per cent dels que van tenir un rendiment baix en una sola prova de memòria rebre el diagnòstic de malaltia d’Alzheimer.

 

Fuente:diariodeavisos.elespanol.com