ca
Notícies

Detecten alteracions en proteïnes clau per al desenvolupament de l’Alzheimer

 

Un estudi de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), organisme dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, ha detectat alteracions moleculars que podrien afectar la funció de les proteïnes acetilcolinesterasa (AChE ) i presenilina-1 (PS1), ambdues relacionades amb la patologia de l’Alzheimer.

El treball, realitzat pel grup de recerca Mecanismes moleculars alterats en la malaltia de l’Alzheimer, que lidera María Salud García Ayllón a l’Hospital General Universitari d’Elx (Alacant), ha estat publicat a la prestigiosa revista International Journal of MS Care (IJMSC) , segons un comunicat de la Generalitat.

Al deteriorament cognitiu associat a la malaltia d’Alzheimer té un paper clau l’afectació d’una part del sistema nerviós que implica la proteïna AChE.

Per això, AChE és la diana d’alguns dels medicaments que se subministren actualment als pacients d’Alzheimer per frenar aquest deteriorament cognitiu. Tot i això, la millora cognitiva que produeixen només és efectiva durant un període limitat de temps.

El bon funcionament d’aquesta AChE, així com que els seus nivells siguin els adequats al cervell i altres òrgans, depèn, entre altres coses, d’un procés bioquímic anomenat glicosilació amb què la proteïna aconsegueix la seva estructura final i localitzar-se correctament al seu lloc funcional.

L‟estudi ha analitzat aquest procés en mostres de cervell de pacients d‟Alzheimer i els resultats han mostrat alteracions en la patologia que podrien relacionar-se amb la pèrdua d‟activitat de la proteïna AChE en pacients amb Alzheimer.

El personal investigador ha descrit que una gran part de la proteïna que està inactiva presenta una glicosilació completament diferent de la proteïna que és funcional, podent estar relacionada amb el desenvolupament de la patologia.

A més, el treball ha demostrat que aquesta glucosilació alterada a l’ACh és diferent entre les dues variants d’Alzheimer: el familiar i l’esporàdic. L’Alzheimer familiar té un component hereditari en produir-se per mutacions gèniques, que es poden transmetre a la descendència. En canvi, en el desenvolupament de l’Alzheimer esporàdic, el més freqüent, no té una etologia concreta i hi poden influir diversos factors.

En aquest estudi es van fer servir mostres d’Alzheimer familiar originat per mutacions al gen PS1, fet que va permetre confirmar una funció alternativa i menys coneguda d’aquesta proteïna. Aquesta funció consisteix a participar en la maduració correcta d’altres proteïnes i possibilitar que aquestes es localitzin correctament i exerceixin eficaçment la seva funció.

Així, el treball també conclou que alteracions a PS1 afectarien la maduració i funcionalitat d’AChE, contribuint, de nou, al desenvolupament de la patologia.

Ambdós resultats impliquen conèixer amb més detall les alteracions que presenta la proteïna AChE i el paper de PS1 a la patologia de l’Alzheimer i podrien contribuir al disseny de noves estratègies terapèutiques molt més selectives.

Això suposa un gran avenç en el coneixement de l’Alzheimer. Hem demostrat com la proteïna AChE està diferentment afectada tant a la malaltia d’Alzheimer esporàdica com a la familiar causada per mutacions de PS1”, ha assegurat María Salud García Ayllón, investigadora de Fisabio a l’Hospital General Universitari d’Elx ia l’Institut de Neurociències de la Universitat Miguel Hernández-CSIC (IN, UMH-CSIC).

Ha afegit que “aquest mateix fenomen podria estar ocorrent amb altres proteïnes regulades per PS1 i implicades en la patologia, un fet que indica que cal ser curós en el disseny de teràpies i discriminar efectes que podrien ser fins i tot oposats entre les dues formes de la patologia ”, ha indicat García Ayllón, autora principal de l’article.

Aquest treball s’ha realitzat en col·laboració amb Javier Sáez-Valero, de l’IN, UMH-CSIC i Investigador Principal de grup al Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa sobre Malalties Neurodegeneratives (CiberNED).

 

EFE