ca

Dia mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament envers les persones grans.

 

El 15 de juny se celebra el Dia Mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament enver les persones grans, una iniciativa promoguda per les Nacions Unides. Segons l’Organització Mundial de la Salut, una de cada deu persones grans ha estat maltractada i s’estima que només se’n notifiquen 1 de cada 24 casos. La finalitat d’aquest Dia Mundial és crear una major consciència social i política de l’existència del maltractament i abús que es produeix envers la gent gran, juntament amb la idea que es tracta d’una xacra social inacceptable, que presenta múltiples formes i que es pot prevenir, i promoure iniciatives per prevenir i detectat aquesta realitat que afecta la salut i els drets humans.

Des de l’AFA Baix Llobregat ens sumem al Dia mundial de la presa de consciència de l’abús i el maltractament envers les persones grans per denunciar aquesta situació tan silenciada, una problemàtica que l’AFA ha tingut molt present des de fa temps, no en va l’AFA va crear i publicar al 2016 la primera guia de l’estat español que aborda de manera específica el maltractament de persones malaltes d’Alzheimer i amb altres demències, guia que ha presentat a diferents municipis i entre diferents colectius.

Actualment, no hi ha lleis específiques sobre el maltractament a les persones grans, sinó aspectes concrets previstos en el dret penal o en lleis sobre drets humans, de la propietat, de violència de gènere o de salut mental.

Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en diferents formes: maltractament econòmic, maltractament físic, maltractament psicològic o emocional, maltractament sexual, negligència, abandó i altres vulneracions de drets. El silenci de les víctimes pot estar motivat per diferents causes: per sentiments contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por a represàlies, per aïllament social, per falta de consciència, o per causa d’un deteriorament cognitiu. 

La major part de maltractaments a persones grans es donen en l’àmbit familiar, amb factors de risc com l’esgotament, la depressió, ser l’únic cuidador o una mala relació anterior del cuidador amb el malalt. Les probabilitats de patir un transtorn mental es multipliquen per quatre degut al sofriment i aïllament que comporta tenir cura d’un familiar amb demència.

La “Guia de prevenció, detecció i derivació de maltractaments a persones grans amb Alzheimer i/o altres demències” , va ser editada en dos formats – més extensa a professionals i de fàcil lectura per a familiars i ciutadania en general- i en català i castellà, i vol ajudar a establir protocols per prevenir, detectar i donar eines per afrontar aquests maltractaments que, segons dades oficials, han augmentat considerablement; en el camp dels malalts d’Alzhèimer, encara són més flagrants els abusos i maltractaments, i més difícils de detectar. Per això, l’AFA Baix Llobregat.

Aquesta guía es va fer arribar a totes les AFA’s d’Espanya i Catalunya i ens i centres especialitzats. També es va donar a conèixer entre els professionals del sector amb diferents actes i presentacions. Actualment la podeu solicitar a través del mail [email protected].