ca

Divorcis, acomiadaments i discussions familiars fan mal profund al cervell.

 

Créixer en una família desestructurada, amb pares alcohòlics, absents o morts; perdre la feina, la casa per un desnonament, o acabar davant un tribunal; perdre a un fill, divorciar-se o trencar la relació amb familiars. Que els episodis traumàtics que marquen la nostra biografia es cobren un preu sobre la nostra salut era una cosa coneguda. Però un estudi presentat a la Conferència Anual Internacional sobre Alzheimer descriu com danyen també de forma permanent la nostra salut mental.

Les situacions de crisi i precarietat de caràcter econòmic i social que travessarà l’individu al llarg de la seva vida es traduiran en un envelliment prematur del cervell equivalent a quatre anys respecte al d’una persona que hagi tingut una vida més senzilla. Els efectes es traduiran en una pèrdua accentuada de les seves capacitats intel·lectuals i la seva memòria, així com un increment del risc de patir demència senil i malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

Aquests efectes predominen lamentablement entre els membres de la comunitat negra dels EUA, que tenen el doble de probabilitats de desenvolupar demència que els blancs. Encara que alguns estudis han assenyalat factors genètics com la prevalença de la diabetis i la pressió sanguínia alta entre els negres, un equip de la Universitat de Wyoming es va proposar determinar si la causa podria estar en les condicions socioeconòmiques desfavorides de la població negra.

L’estudi es va realitzar sobre 1.320 subjectes d’uns 58 anys, amb un nivell d’educació similar i una predisposició genètica a desenvolupar Alzheimer equivalent, dels quals 82 eren afroamericans i la resta “blancs no-hispànics”. Se’ls va enquestar sobre 27 episodis amb component d’estrès traumàtic que havien viscut al llarg de la seva vida, i que incloïen des de les circumstàncies econòmiques i familiars esmentades al començament de l’article a fets com l’haver anat a la guerra.

Els pacients negres havien patit un 60% més d’episodis d’estrès traumàtic al llarg de la seva existència, va revelar l’enquesta. Sotmesos a tests cognitius, van demostrar tenir un pitjor rendiment intel·lectual i de memòria. “Els esdeveniments adversos al llarg de la vida serveixen per predir millor la funció cognitiva que altres factors de risc establert com l’edat, l’educació, i el gen APOE-e4 indicatiu del risc d’Alzheimer” – explica Megan Zuelsdorff, directora de l’estudi .

En paral·lel, un estudi de la Universitat de Califòrnia va identificar els deu estats amb major mortalitat infantil en l’últim segle, una mètrica indicativa d’un pitjor desenvolupament social i assistencial. Els afroamericans nascuts a qualsevol d’ells van demostrar tenir un risc de desenvolupar demència un 40% superior als dels membres de la comunitat negra d’altres estats, i fins a un 80% superior al de la blanca. “Les nostres troballes suggereixen que les diferències en l’edat primerenca poden contribuir a la desigualtat racial a la taxa de demència” – concloïen. 

 

Font: http://www.elespanol.com