ca

El 8% dels dependents en espera d’una ajuda mor abans d’aconseguir-la

 

De les 392.526 persones que esperen una prestació de la llei de Dependència, 32.035 (8,1%) han mort a les llistes d’espera durant els primers sis mesos de l’any 2020, segons dades oficials de l’Ministeri de Drets Socials. Això suposa que cada vuit minuts un dependent mor a l’espera de poder rebre les ajudes que preveu la llei. Són 176 persones a el dia, segons ha denunciat aquest dilluns l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials.

Segons l’entitat, el Ministeri de Drets Socials no ha incrementat “ni en un sol euro”, el finançament de el Sistema d’Atenció a la Dependència i “s’està abandonant sense cures a les persones dependents que estan a l’espera d’un procediment”.

A Catalunya, van morir 8.622 persones en els primers sis mesos d’aquest any mentre estaven en llista d’espera perquè se’ls concedís una prestació, als quals cal afegir altres 6.434 a les quals ja se’ls havia reconegut el dret, però tampoc la rebien i altres 2.188 que estaven pendents de valorar.

Segons el MoMo elaborat pel Ministeri de Drets Socials, en el qual s’analitza la mortalitat de les persones de l’Sistema d’Atenció a la Dependència (SAAD), 118.357 persones en situació de dependència han mort a Espanya en els sis primers mesos de l’enguany . Són 28.410 més que en el mateix període de l’any passat. D’elles, 20.413 estaven pendents de rebre les prestacions o serveis que els corresponien per dret i 11.622 pendents de valorar.

Gairebé la meitat (48%) dels dependents beneficiaris de l’SADD que van morir en aquest any vivien en residències 46.542, fet que suposa 18.022 morts més que el primer semestre del l’any passat-. De les 97.944 beneficiàries de l’SAAD que van morir en aquest any, 28.520 tenien la prestació de residències -un el 29% – i uns 18.247 tenien una prestació vinculada a l’servei residencial, un 19%.

En els tres mesos de confinament, entre març i maig, van morir el 4,4% dels sol·licitants d’SAAD 81.232 persones-el que representa un increment de l’61% de la mortalitat esperada. Per rangs d’edat, el 83% de les persones mortes en excés tenia 80 anys o més. El major impacte s’observa en les persones amb grau III, en què la taxa de morts es duplica i puja fins al 9%.

L’excés de mortalitat entre les persones beneficiàries amb prestació en aquests tres mesos va ser de l’80%, el d’abril (137%) va ser molt superior a l’de març (68%) i a l’de maig (37%). La taxa de persones amb prestació mortes es va situar en un 5,2% dels beneficiaris.

Per territoris, la mortalitat en persones dependents té una enorme variabilitat. La taxa de defuncions observats en persones ateses en el conjunt nacional se situa en el 5,2% per el període març-maig, si bé Madrid i Castella-la Manxa arriben al 8% de morts atesos, mentre que Melilla i la Rioja se situen al voltant de el 2%.

Les comunitats autònomes en què es va registrar un major excés de mortalitat entre les persones beneficiàries van ser Madrid (un increment de 196% i 7.307 persones mortes de més), Castella-la Manxa (excés de l’174%, amb 3.060 morts no esperats) i Catalunya (excés de l’119%, amb 6.162 morts superior al que s’esperava).

L’associació ha posat l’èmfasi en l’elevat impacte en la mortalitat en persones amb atenció en residències, amb un excés de defuncions de 17.922 persones més del que s’esperava (excés de mortalitat de l’151%, el 7,4% de l’total de persones dependents ateses en residències). D’aquesta manera, de les 57.469 persones beneficiàries amb prestació mortes entre els mesos de març i maig de 2020, 29.795 eren persones beneficiàries amb prestació a residència.

La taxa de persones dependents mortes en residències va ser de l’12,3%. Per comunitats autònomes, les majors taxes es van registrar a Madrid (22%), Castella-la Manxa (17%) i Catalunya (16%).

Davant aquestes dades, l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials considera que “cal adoptar mesures urgents per evitar el patiment i abandó de les persones més vulnerables del nostre país” i urgeix a incrementar la

finançament de la Dependència, a més de modificar la llei per permetre la compatibilitat de les prestacions “.

Així mateix, consideren que les autonomies han d’escometre reformes que s’agilitin els tràmits, com simplificar els procediments i aplicar mesures de suspensió i flexibilitat de el servei o prestació sense necessitat de resolució d’un nou procediment, i “avançar cap a la prescripció social de l’professional de referència com únic requisit per a l’execució i posada en marxa de les prestacions “.

 

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200804/482666379479/ley-de-la-dependencia-residencias-listas-de-espera-fallecidos.html