ca
Notícies, Sense categoria

El consum d’ultraprocessats s’associa a un risc de demència més gran.

Un estudi conclou que el consum d’aquests aliments propicia algunes malalties neurodegeneratives

Cada cop hi ha més evidència que associa el consum d’aliments ultraprocessats amb resultats adversos per a la salut, com ara la depressió, les malalties cardiovasculars o fins i tot la mortalitat. Un estudi publicat a Neurology ha investigat la relació possible entre el consum d’aquests aliments i la incidència de demència.

L’estudi conclou que com més consum d’ultraprocessats, més risc cal desenvolupar demència, mentre que la substitució d’aquests aliments per aliments sense processar, o mínimament processats, s’associa amb un risc menor de desenvolupar la malaltia.

A la investigació hi han participat 72.083 persones de 55 anys o més que no patien demència abans de començar l’estudi. Van haver de proporcionar almenys dues avaluacions dietètiques de 24. La classificació NOVA (un model de “similar” a NutriScore, però que segueix altres paràmetres) ha estat la utilitzada per determinar si un aliment es considera ultraprocessat o no. Es va utilitzar el model de la regressió de Cox per estimar l’associació entre la proporció ultraprocessats a la dieta i el risc posterior de demència. A més, es va utilitzar l’anàlisi de substitució per estimar el risc de demència en substituir els ultraprocessats per una proporció equivalent d’aliments sense processar o processats mínimament.
Del total dels participants, 518 van desenvolupar demència; 287 van desenvolupar malaltia d’Alzheimer i 119 van desenvolupar demència vascular. Així, el consum d’ultraprocessats es va associar amb més risc de demència, malaltia d’Alzheimer i demència vascular.

Així mateix, es va estimar que reemplaçar el 10% dels aliments ultraprocessats de la dieta amb una proporció equivalent d’aliments sense processar o mínimament processats es va associar amb un risc 19% menor de desenvolupar demència. D’aquesta manera, es determina que el consum d’aquests aliments no només pot tenir una incidència en la depressió o les malalties cardiovasculars, sinó també en l’aparició de malalties neurodegeneratives associades amb la demència.

POR MARÍA ALCARAZ

Los ultraprocesados aumentan el riesgo de demencia (redaccionmedica.com)