ca

El consum moderat d’alcohol ajuda a ‘netejar’ el cervell i millorar la seva salut.

 

Investigadors del Centre Mèdic de la Universitat de Rochester (Estats Units) han demostrat que uns nivells baixos de consum d’alcohol poden ajudar a reduir la inflamació del cervell i ajudar a eliminar toxines, incloses les associades amb la malaltia d’Alzheimer.

“Se sap que la ingesta perllongada de quantitats excessives d’etanol té efectes adversos sobre el sistema nerviós central, però en aquest estudi hem demostrat per primera vegada que, en dosis baixes, pot resultar beneficiós per a la salut del cervell”, ha destacat Maiken Nedergaard , principal autor de l’estudi que publica la revista ‘Scientific Reports’.

La troballa se suma a un creixent cos d’evidència que apunta els beneficis per a la salut de dosis baixes d’alcohol, en contraposició al perjudicial que resulta el seu consum excessiu, ja que també s’ha vinculat amb un menor risc de malalties cardiovasculars i alguns tipus de càncer.

La investigació de Nedergaard es va centrar en el sistema limfàtic, en un procés de neteja únic del cervell que al costat del seu equip van descriure per primera vegada el 2012, quan van mostrar com el líquid cefaloraquidi es bomba fins al teixit cerebral i elimina les deixalles, incloses les proteïnes beta amiloide i tau que s’han vinculat amb l’Alzheimer i altres tipus de demència.

En un estudi posterior van demostrar que el sistema limfàtic és més actiu mentre un dorm, es pot deteriorar quan es produeix un accident cerebrovascular o un traumatisme cranioencefàlic, i millora amb l’exercici.

En aquest cas, la seva investigació va consistir en avaluar en ratolins l’impacte de l’exposició a l’alcohol, tant aguda com crònica. Quan van estudiar els cervells d’animals exposats a nivells més elevats d’alcohol durant molt de temps, van observar alts nivells de marcadors moleculars d’inflamació, particularment en cèl·lules anomenades astròcits, que són reguladors clau del sistema limfàtic. Així mateix, també van notar un deteriorament de les habilitats cognitives i motores dels rosegadors.

En canvi, els animals que van estar exposats a nivells més baixos d’alcohol van mostrar menys inflamació en el cervell i el seu sistema limfàtic va ser més eficient a l’hora de moure el líquid cefaloraquidi a través del cervell i eliminar les deixalles, en comparació amb els ratolins del grup control que no van ser exposats a l’alcohol. Així mateix, el rendiment dels animals en les proves cognitives i motores avaluades va ser idèntic al del grup control.

“Hi ha estudis que han demostrat que el consum d’alcohol de baix a moderat s’associa amb un menor risc de demència, mentre que quan és elevat amb el temps augmenta el risc de deteriorament cognitiu. I aquest estudi pot ajudar a explicar aquesta relació, especialment els beneficis del consum reduït per a la salut general del cervell “, ha explicat Nedergaard.

 

 

Fuente:https://www.tribunasalamanca.com  // TRaducció al català: X. R.