ca

El cost sanitari i social de l’alzheimer suposa el 2% del PIB d’Espanya

 

En l’actualitat, a Espanya, aproximadament 900.000 persones pateixen Alzheimer o altres demències. S’estima que, si la prevalença actual es manté estable, al 2040 aquest nombre s’haurà incrementat fins al milió i mig de persones. L’envelliment de la població, la manca de respostes científiques a aquesta malaltia i la necessitat de l’abordatge sociosanitari de l’Alzheimer, entre d’altres temes, fan d’aquesta malaltia un veritable problema per a la societat actual.

Per analitzar les claus de les iniciatives d’èxit en l’abordatge de l’Alzheimer desenvolupades pels diferents països, així com les principals barreres que segueixen existint, The Economist Intelligence Unit (EIU) ha realitzat l’informe “L’avaluació de l’impacte socioeconòmic de la malaltia d’Alzheimer a Europa Occidental i Canadà “, que s’ha presentat al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Aquest estudi parteix de la premissa que, en els últims anys, els principals avenços en la lluita contra l’Alzheimer procedeixen de l’àmbit polític: el pla d’Acció Global de l’OMS i les diferents estratègies dels governs per combatre la malaltia d’Alzheimer -en els estats en què s’ha plantejat l’assumpte- han contribuït a alleujar la càrrega d’aquesta malaltia.

El capítol espanyol d’aquest estudi té com a objectiu comprendre la situació integral de l’Alzheimer i altres demències al nostre país, així com l’impacte socioeconòmic. Per això s’han revisat les dades epidemiològiques (basant-se en l’informe the Dementia in Europe Yearkbook 2013 i en dades de població de l’ONU), el que ha donat la xifra de 900.000 persones afectades al nostre país.

Càrrega familiar de la malaltia

L’informe estima, a més, que el cost mitjà anual per pacient és de 24.184 euros. D’aquesta xifra, la major part recau sobre els costos indirectes informals de la cura de la persona amb Alzheimer (que suposen 15.724 euros) i que són assumits per les famílies. Els costos sanitaris totals suposen un 22 per cent dels costos totals (5.345 euros i són majoritàriament finançats des de l’Estat, en segons quins casos. A aquestes xifres, s’afegeixen els costos socials (3.114 euros. En total, sumant tots els costos, l’atenció a l’Alzheimer a Espanya arriba als 20.800 milions d’euros, al voltant del 2 per cent del PIB, segons aquest estudi.

D’altra banda, s’assenyala la importància de sensibilitzar sobre aquest tipus de patologies, millorar el diagnòstic i la coordinació entre els professionals involucrats en l’atenció de l’Alzheimer i altres demències.

En l’elaboració de l’informe han participat Elena Andradas, directora general de Salut Pública, Qualitat i Innovació, del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; Jesús Rodrigo, director executiu de la Confederació Espanyola d’Associacions de Familiars de persones amb Alzheimer i altres demències (Ceafa); Pablo Martínez-Lage, director científic de la Fundació Cita-Alzheimer, i Lluís Tárragas, director general de la Fundació ACE.

Al terme d’aquesta presentació, i a fi de debatre sobre les possibilitats legislatives per millorar l’atenció de les persones amb demències al nostre país, es va celebrar una taula rodona amb representants dels principals grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, el Senat d’Espanya i Assemblea de Madrid.

 

Fuente: www.elglobal.net  // Traducció al català: X.R.