ca

El Departament de Salut ha posat en marxa a Cornellà, com a prova pilot, la Targeta Sanitària CUIDA’M.

 

 

Benvolguts/des socis i sòcies,

Volem informar-vos, a través d’aquesta carta, que el Departament de Salut ha posat en marxa a Cornellà, com a prova pilot, la Targeta Sanitària CUIDA’M.

Després d’anys de reivindicació, i moltes reunions amb el departament de salut, l’Associació ha aconseguit que s’instauri aquesta tarja, que els familiars de les persones amb malaltia d’alzheimer poden sol·licitar. 

 La nova targeta identifica aquelles persones que necessiten actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris. I permet una atenció més accessible i adaptada a les necessitats de certs col·lectius.

 

Qui la pot sol·licitar?

Poden disposar inicialment de la targeta les persones amb les patologies o diagnòstics següents: Malaltia d’Alzheimer i altres demències, (amb un GDS 4), Discapacitat intel·lectual greu i profunda, Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, Trastorns de l’espectre autista i Dany cerebral

La sol·licitud de la nova targeta l’ha de fer el metge o metgessa del pacient, el qual la sol·licita ja sigui a petició pròpia o del seu familiar o cuidador.

 

Quins són els beneficis de la targeta Cuida’m?

 

·Prioritat en l’accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores a les sales d’espera.

·Facilitats per a l’acompanyament al pacient en les visites, zones d’urgències o d’activitats diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies.

·Flexibilitat en el temps dedicat a la consulta.

·Facilitats en l’acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris.

·Facilitats en les consultes no presencials.

·Facilitats en l’atenció domiciliària.

·Facilitat d’accés a l’hospital de referència en demandes urgents del SEM.

·Actuacions proactives de 061 CatSalut Respon.

·Prioritat en la inclusió de la recepta electrònica.

·Atenció especial en el transport sanitari.

Creiem que es tracta d’un recurs molt important que facilitarà l’atenció dels nostres malalts i per aquest motiu us recomanem que la sol·liciteu al vostre ambulatori.

Per qualsevol aclariment que necessiteu podeu posar-vos en contacte amb nosaltres. Rebeu una cordial salutació.