ca

El Govern impulsa una llei que garanteixi els drets de la gent gran.

 

El govern ha aprovat aquest dimarts la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment. La futura normativa preveu fixar les bases que han de regir les actuacions del govern adreçades a la gent gran. Concretament, vol abordar la participació social i institucional d’aquest col·lectiu, promoure els seus drets, definir l’acompanyament en el trànsit a la vellesa i prevenir i protegir contra maltractaments. Per fer-ho, preveu assolir una configuració de les polítiques públiques adreçades a la gent gran d’abast multidepartamental i multidisciplinari, que superi la visió fragmentada sectorial actual. Finalment, també es reforçaran els mecanismes per fer front a les situacions de maltractament envers les persones grans.

La memòria preliminar destaca la necessitat d’una llei concreta que respongui al context actual, en què l’allargament de l’esperança de vida fa que el grup de persones grans sigui cada vegada més nombrós. En aquest sentit, també posa de manifest que l’increment de les possibilitats de vida activa, les expectatives a nivell individual i familiar, la varietat de possibilitats al seu abast i la diversitat de les seves necessitats, fan que no es pugui parlar de la gent gran o persones grans com un col·lectiu homogeni, sinó tot el contrari. Per això cal donar resposta a necessitats personals molt diferents en funció, per exemple, de l’estat de salut, capacitat cognitiva, condició econòmica, nivell d’apoderament, informació i capacitat d’autoprotecció.Amb aquesta iniciativa legislativa també es dona compliment a la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, que insta al govern a presentar un projecte de llei de la gent gran.

 

Font: www.vilaweb.cat /ACN