ca

El Govern llança un Pla Nacional d’Alzheimer a 10 dies de les eleccions.

 

El Consell de Ministres ha rebut un informe de la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social sobre les principals línies del Pla Nacional d’Alzheimer 2019-2023. El text recull objectius i mesures transversals per millorar el diagnòstic de la malaltia, l’atenció a les persones afectades i als familiars que en tenen cura.

El Pla pretén reduir l’impacte de la malaltia, afavorir el manteniment de la persona amb Alzheimer en el seu entorn, posar en marxa les necessàries respostes socials i sanitàries i millorar el coneixement relatiu a la dimensió i les necessitats de les persones amb Alzheimer i les seves famílies.

En aquesta línia, la detecció primerenca és un dels avenços que marca el projecte, que preveu millorar les capacitats diagnòstiques del sistema, i estableix el foment de la investigació sobre l’origen, el diagnòstic i el tractament de la malaltia.

Per a això, recull el desenvolupament de programes d’informació i sensibilització de professionals sanitaris, per a la detecció de signes i símptomes de la malaltia.

A més, té com a objectiu frenar l’impacte econòmic i social de la malaltia. En aquesta línia, persegueix el suport als familiars cuidadors a través d’altres sistemes de protecció, com la seguretat social, l’àmbit laboral o l’habitatge.

Així, recull mesures com la formació dels professionals d’Atenció Primària per a la detecció de situacions de sobrecàrrega i estrès de familiars cuidadors.

També contempla la necessitat d’involucrar tots els agents i al conjunt de la societat en la resposta cap als reptes que planteja l’abordatge integral de la malaltia, eliminant situacions de rebuig, exclusió i estigmatització cap a les persones amb Alzheimer.

El Pla estableix quatre eixos d’actuació. En primer lloc, la investigació sobre factors determinants de la malaltia. En segon lloc, el desenvolupament de polítiques de promoció de la salut, així com l’avanç en el diagnòstic precoç i l’elecció dels tractaments més adequats.

En tercer lloc, s’estableix un eix de millora dels serveis, suports i prestacions per avançar en l’atenció a les persones en diferents àmbits.

Finalment, posa el focus en treballar en la sensibilització de l’opinió sobre la millora de les actituds en l’entorn, amb el propòsit de canviar la visió que la societat té de l’Alzheimer.

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, a través de l’Imserso, està ultimant aquest document amb el Grup Estatal de Demències i la secretaria general de Sanitat. Aquest compta amb la màxima participació dels sectors més implicats en l’Alzheimer.

Així, hi participen els centres i direccions generals del Ministeri, el moviment associatiu de familiars de persones amb Alzheimer i altres demències, la Fiscalia General de l’Estat, els principals centres de recerca i fundacions d’Alzheimer, les societats científiques i associacions professionals i l’Hospital Clínic de Barcelona, ​​al Ramón i Cajal de Madrid i el Marquès de Valdecilla de Santander.

El Pla segueix les directrius de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i és d’acord al Pla d’acció mundial sobre la resposta de salut pública a la demència 2017-2025. També respecta la declaració del Parlament Europeu sobre les prioritats en la lluita contra la malaltia d’Alzheimer.

A nivell estatal, compleix amb la Proposició no de Llei que va aprovar el Congrés el 2017, instant el Govern a establir una Política d’Estat d’Alzheimer, entre altres mesures.

 

Font: www.lamoncloa.gob.es

(NdE) .Faltará veure si s’aproven els pressupostos per poder dur-lo a terme i, després, si es compleixen aquests pressupostos, cosa que no passa ja amb la llei de dependència. Sigui com sigui, des de l’AFA Baix Llobregat celebrem la posada en marxa d’aquesta iniciativa que portem reclamant des de 1998, data en la que vam presentar el primer esborrany (luliol de 1998) de l’esmentat pla.