ca
Notícies

El suport a l’entorn familiar és clau en la cura de les persones amb Alzheimer

Quan es parla d’Alzheimer, les mirades se centren habitualment en el pacient i les seves cures, però aquesta malaltia “també incideix sobre la persona cuidadora o familiar que, d’una manera o altra, és també afectat i presenta símptomes o dèficits directament associats a la pròpia tasca de cura”, afirmen des de CEAFA, entitat que recalca la importància de donar suport a l’entorn familiar.

En aquest sentit, per a la Confederació Espanyola d’Alzheimer i Altres Demències (CEAFA) la xarxa de suport familiar és clau en la cura d’una persona amb Alzheimer. En el cas concret d’Espanya, la família és la principal institució sobre la qual recau la tasca de cuidar les persones amb Alzheimer, i més encara, les persones grans, amb taxes d’atenció superiors al 80%.

Des de CEAFA recalquen que cuidar requereix una gran dedicació i, sovint, les persones cuidadores s’enfronten a desafiaments i obstacles sense el suport que necessiten per superar-los”. En aquest sentit, “el suport familiar, d’amics i persones properes és fonamental per oferir l’ajuda que necessiten, i de la qual moltes vegades no són conscients, al llarg de tot el procés de la malaltia: des del moment del diagnòstic, durant l’evolució de la malaltia, fins als posteriors moments de dol”.

 

Les associacions ajuden al benestar de les persones cuidadores

Un dels moments en què el suport social és fonamental és el moment de rebre el diagnòstic. L’impacte en l’entorn sol ser notable, generant diferents reaccions en cadascun dels integrants. Per aquest motiu, les relacions de suport i comprendre les necessitats de la situació és important per vetllar pel benestar del nucli familiar.

A més, les associacions proporcionen un espai en el qual compartir experiències i adquirir coneixements i eines, tot això amb l’objectiu de millorar la qualitat de les cures i, en particular, el benestar general de les persones cuidadores, facilitant que afrontin el dia a dia de la malaltia amb més qualitat de vida.

 

El suport a la família és clau en la cura de les persones amb Alzheimer (geriatricarea.com)