ca

Els gens de l’esquizofrènia protegeixen de l’Alzheimer, segons un estudi.

 

Els gens de l’esquizofrènia protegeixen de l’Alzheimer amb pronòstic més greu, que és el que va acompanyat de símptomes psicòtics, segons un estudi internacional en què ha participat la Fundació ACE (Barcelona Alzheimer Treatment & Research Center). L’estudi ha estat liderat per la Universitat de Pittsburgh (EUA) i s’ha fet amb l’anàlisi de 6.000 mostres d’ADN de malalts d’Alzheimer, de les que 1.200 han estat aportades per la fundació barcelonina.

L’estudi, que ha estat publicat a la revista científica Molecular Psychiatry constata l’existència d’una determinada combinació de gens lligats a l’esquizofrènia que protegeixen al seu portador de patir l’Alzheimer més greu: l’Alzheimer amb psicosi.

La investigació parteix d’una tesi prèvia que demostra que el 61% dels factors que produeixen la psicosi són genètics i el seu objectiu és identificar els mecanismes que agreugen aquesta classe de demència.

L’estudi, el més gran realitzat fins a la data, està basat en 6.000 mostres d’ADN de pacients amb Alzheimer, una quarta part de les quals ha estat aportada per la Fundació ACE, mentre que la resta pertany a entitats multicèntriques que contribueixen amb mostres de diverses fonts.

Segons ha informat la Fundació ACE en un comunicat, les causes que explicarien aquesta troballa encara no són concloents, tot i que una de les teories és que es deuria a un canvi de comportament dels gens, en diferents èpoques de la vida o en el context de malalties diferents.

Alzheimer amb psicosi

L’Alzheimer amb psicosi és, en aquest moment, la demència amb pitjor pronòstic perquè el desenvolupament de la malaltia és més ràpid, el trastorn de conducta s’aguditza, l’esperança de vida es redueix i la possibilitat d’haver d’ingressar al pacient és més gran. Aquesta variant, que afecta més del 40% de les persones amb Alzheimer, ha estat objecte d’estudi en reiterades ocasions per part dels científics per tal d’esbrinar quin és el mecanisme que produeix la ferocitat d’aquesta classe de demència.

Tradicionalment, s’havia cregut que el portador dels gens d’Alzheimer era també portador d’alguns gens de psicosi, una teoria que sembla descartada a partir dels estudis genètics, segons la fundació.

Amb els resultats d’aquesta investigació, s’obre ara una nova oportunitat per a realitzar assaigs clínics que apuntin en aquesta mateixa direcció per replantejar l’efecte dels antipsicòtics en el tractament d’aquesta variant de l’Alzheimer. Els investigadors tenen el propòsit d’ampliar aquest estudi en un futur mitjançant l’anàlisi d’un major nombre de mostres.

 

Fuente: www.RTVE.es /EFE  // Traducció al català: X.R.