ca

Els videojocs, molt útils per a pacients amb la malaltia de l’Alzheimer, d’acord amb els resultats d’un estudi alemany.

Els videojocs podrien ser un tractament no convencional molt útil per a pacients amb esquizofrènia, estrès posttraumàtic o la malaltia de l’Alzheimer, d’acord amb els resultats d’un estudi alemany en què se suggereix que beneficia capacitats cerebrals com l’orientació espacial, la formació de la memòria i la planificació estratègica, així com les habilitats motores fines .

La investigació va ser realitzada per científics del Centre d’ Longevitat i Psicologia de l’ Institut Max Planck per al Desenvolupament Humà i la Universitat de Medicina St Hedwing – Krankemhaus, Alemanya, els seus autors volien observar les formes en què els videojocs podien afectar la plasticitat de l’estructura cerebral .

La plasticitat cerebral o neuroplasticitat és definida per l’Organització Mundial de la Salut ( OMS ) com la capacitat de les cèl·lules del sistema nerviós central ( SNC ) per canviar la seva pròpia organització i funcionament després d’estar subjectes a influències patològiques, ambientals o del desenvolupament, incloent traumatismes i malalties. D’aquesta manera, el cervell s’adapta als canvis soferts i porta a terme diferents processos d’adaptació, com la creació de noves connexions entre neurones o la regeneració de neurones afectades .

En l’estudi publicat a la revista científica Molecular Psychiatry van participar 23 adults amb una edat mitjana de 24 anys que van jugar 30 minuts diaris durant dos mesos al conegut joc Super Mario 64. Els investigadors van analitzar mitjançant ressonàncies magnètiques el volum i l’activitat cerebral i la van comparar amb les d’un grup control que no va jugar cap videojoc . Els resultats van mostrar un augment de la plasticitat cerebral en l’hipocamp dret, escorça prefrontal dreta i cerebel, àrees del cervell associades a la navegació espacial, la formació de la memòria, la planificació estratègica i les habilitats motores de precisió de les mans.

Els autors de l’estudi asseguren que a causa de les demandes motrius i cognitives que tenen els videojocs, seria possible entrenar regions específiques del cervell amb aquesta activitat. “Mentre que estudis previs han demostrat diferències en l’estructura cerebral dels jugadors de videojocs, el present estudi pot demostrar la relació de causalitat directa entre els videojocs i un augment volumètric del cervell. Això demostra que regions específiques del cervell poden ser entrenades a través dels videojocs “, va dir Simone Kühn en un informe de la investigació publicat al lloc de l’Institut Max Planck per al Desenvolupament Humà .

La troballa, d’acord amb els investigadors, seria terapèuticament útil per als pacients amb trastorns mentals en què les regions del cervell s’alteren o es redueixen de mida, com l’esquizofrènia, estrès posttraumàtic o malalties neurodegeneratives com elAlzheimer .

 

Jocs i consolas provades com a teràpia en el Centre de Referència Estatal de l’Alzheimer ( CRE )

En aquest sentit, l’ús dels videojocs s’emmarca en l’aposta que ha fet des de la posada en marxa el CRE per les teràpies no farmacològiques. El taller, que utilitza la popular videoconsola Wii i el joc BIG BRAIN ACADEMY Wii Degree, persegueix dissenyar, avaluar i implementar una nova forma de teràpia que produeixi una millora i un manteniment funcional en les àrees cognitiva i social del malalt, potenciant les capacitats residuals de la persona amb demència. Per aconseguir una major efectivitat s’utilitza amb persones en els primers nivells dedeterioro cognitiu, amb l’objectiu de retardar el desenvolupament de la demència .

L’experiència indica que amb el seu ús s’han detectat millores en l’estat d’ànim dels malalts d’Alzheimer , ajuda a que es relacionin amb la resta i resulta motivadora . El pacient , a més , millora els seus estats d’ansietat i depressió i estimula les funcions cognitives superiors com l’atenció , percepció , memòria , orientació , càlcul , raonament i llenguatge .

Amb la videoconsola Wii es treballen diversos aspectes relacionats amb la memòria o l’atenció pel que és imprescindible la tasca dels terapeutes que van adaptant el nivell del joc a les característiques de cada pacient per tal d’evitar la seva frustració .

Un dels avantatges d’aquesta eina és que es juga amb uns comandaments molt senzills , de manera que la majoria no tenen problemes per adaptar-s’hi .

Des de l’Associació  de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat, estarem pendents d’ aquests estudis per implementar -si s’escau i en un futur no gaire llunyà- teràpies de joc en els nostres centres.