ca

Es necessiten voluntaris sans per participar en una investigació sobre depressió i malaltia de l’Alzheimer.

 

Es necessiten voluntaris i voluntaris sans per participar en una investigació sobre depressió y malaltia de l’Alzheimer.

El que se’ls demanarà és que es desplacin al Servei de Psiquiatría de l’Hospital de Bellvitge per realitzar una entrevista de valoració, una exploració neuropsicològica (proves de memòria) i una recollida de mostres de sang. També es demana la realització d’uns tests i d’una resonància magnètica a l’Hospital Duran i Reynals. La participació en aquest estudi serà gratificadaq amb 50€.

Si esteu interessats en participar, podeu enviar un correu electrònic a [email protected], o bé preguntar a la recepció del Servei de Psiquiatría, a la sisena planta, per rebre informació completa i deixar les seves dades de contacte.

Els requisits  que han de reunir els /les participants són els següents:

-Edat entre 65 i 75 anys.

-No patir ni haver patit un trastorn mental.

-No realitzar ni haver realitzat cap tractament psiquiàtric ni psicològic (s’hi inclou haver pres medicaments per l’ansietat).

-No patir infermetats neurològiques.

-No tenir implants o condicions incompatib les amb la màquina de resonància magnètica i les proves de l’estudi,  com portar implants coclears, DIUs -consultar marca-, dèficit visual, claustrofobia, marcapasos, agulles d’acupuntura…